Kategoriler: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Neslin Korunması

Nesli korumak her toplum için önemli olduğu gibi İslam toplumları içinde son derece önemlidir. Bu nedenle İslam dini neslin korunmasını sağlamak için aile kurmaya büyük önem vermiştir. Çünkü ahlaklı bir nesil yetiştirmenin en önemli yolu aile kurmaktan geçmektedir. Bu nedenle İslam zina gibi aile kurmaya engel olan kötü davranışları
yasaklamıştır. Bu konuda bir ayette Yüce Allah, “Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, şüphesiz bir hayasızlıktır, kötü bir yoldur.” (İsra Suresi, 32. ayet) buyurarak bu davranıştan kaçınılması gerektiğini vurgulamıştır.

İslam insanları zinadan uzaklaştırarak, aile kurmaya teşvik etmiştir. Bu konuda peygamberimiz bir hadislerinde, “Sizden kimin evlenmeye gücü yeterse evlensin. Çünkü evlenmek gözü (haramdan) en çok men eder, iffet ve namusu muhafaza eder.” buyurarak evlenmenin önemine dikkat çekmiştir.

Neslin Korunmasında Ailenin Rolü

Nesil korumak için, onları içki, kumar, alkol, uyuşturucu, zina, hasetlik, kin, nefret, düşmanlık ve sigara gibi kötü alışkanlık ve davranışlardan uzak tutmalıyız. Bu konuda en büyük görev öncelikle aileye düşmektedir. Bunun için aileler çocuklarıyla iyi bir iletişim içerisinde olmalıdırlar. Ailede kavga ve gürültünün mümkün olabildiğince yaşanmaması gerekmektedir. Yaşansa bile çocuklara duyurmamaya özen gösterilmelidir. Ayrıca aileler
çocuklarına sevgi ve şefkat göstermelidirler. Sevgi şefkatten yoksun olan, evinde huzur bulamayan, ailesiyle iletişim kuramayan çocukların çareyi yanlış çevre ve yanlış alışkanlıklarda araması kaçınılmaz bir gerçektir. Bu nedenle aileler bu konularda çok hassas davranmalıdırlar.

Bütün bunlarla beraber aile büyükleri öncelikle çocuklarına yaşayarak ve yaparak örnek olmalıdırlar. Yukarıda saydığımız kötü alışkanlık ve davranışlardan öncelikle kendileri uzak durmalıdırlar.

Neslin Korunmasında Devlete Düşen Görev

Nesli, korumak için devlete düşen bazı görevlerde vardır.

Anayasamızın 58. maddesinde devletin alması gereken önlemler şu şekilde dile getirilmiştir: “Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır.”

Devletimiz, bu yasanın gereği olarak gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumak için bazı önlemler almıştır:

On sekiz yaş altındakilere alkol ve tütün ürünlerinin satılmasının yasak olması devletimiz tarafından alınmış çok önemli bir karardır.

Alkol satan yerlerin belli saatler arasında açık olması devletimizin aldığı bir diğer önemli tedbirdir.

Kamu spotlarıyla başta sigara olmak üzere gençleri zehirleyen kötü alışkanlıkların zararlarının anlatılması da devletimiz tarafından alınmış önemli tedbirlerdendir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar