Nem, Buharlaşma ve Su Döngüsü 9.Sınıf Coğrafya


Kategoriler: 9. Sınıf Coğrafya, Coğrafya, Nem ve Yağış

Atmosferde, miktarı yere ve zamana göre en fazla değişen gazlardan birisi su buharıdır. Atmosferdeki su buharına nem denir. Su buharının atmosfere geçmesi buharlaşmayla gerçekleşir. Yeryüzündeki suların her derece sıcaklıkta gaz haline dönüşmesi olayına buharlaşma denir.

Buharlaşmayı artıran koşullar şunlardır:

  • Hava sıcaklığının artması
  • Havadaki nemin azalması
  • Rüzgar hızının artması
  • Buharlaşma için gerekli su kaynaklarının bol olması

Atmosferdeki oranı yere ve zamana göre değişen su buharının kaynağı yeryüzündeki sulardır. Bu sular, buharlaşmayla atmosfere geçerek su buharı, sis ve bulutları oluşturur. Yağış olarak yeryüzüne düştüğünde yeryüzündeki suları besler. Yağışlarla yeryüzüne düşen su, bir süre sonra yeniden buharlaşarak atmosfere karışır. Suyun yeryüzü ile atmosfer arasındaki bu dolaşımına su döngüsü denir.

Su döngüsü, aşağıdaki aşamalardan oluşur:

  • Buharlaşma: Güneş ışığı, suyun yüzeyindeki molekülleri harekete geçirir. Bu moleküller, atmosfere yükselirken soğur ve su buharı haline gelir.
  • Yoğuşma: Su buharı, atmosferde soğudukça su damlacıkları veya buz kristalleri oluşturur. Bu damlacıklar ve kristaller, bulutları oluşturur.
  • Yağış: Bulutlardaki su damlacıları veya buz kristalleri, yeterince ağırlaştığında yeryüzüne düşer. Yağış, yağmur, kar, dolu veya çiseleme şeklinde olabilir.
  • Sızınma: Yağış, toprağa sızabilir ve yeraltı sularını oluşturabilir.
  • Yüzey akışı: Yağış, nehirler, göller ve okyanuslara akar.
  • Evaporasyon: Yer altı suları, buharlaşma yoluyla atmosfere geri dönebilir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar