Necip Fazıl Kırakürek Eserleri ve Özellikleri Saf Şiir


Kategoriler: Türk Dili ve Edebiyatı

NECİP FAZIL KISAKÜREK (1905—1983)

On iki yaşındayken, annesinin “oğlum şair ol” arzusuyla şairliğe ilk adımını atmıştır.Cumhuriyet devri Türk şiirinde gerek düşünce dünyası ve gerekse şiir anlayışı bakımından tek başına bir ekoldür.

“Kaldırımlar” şiiriyle ünlenmiş hatta uzun süre ”Kaldırımlar Şairi” olarak anılmıştır.

Sakarya Türküsü, Çile, Bekleyen, Beklenen, Zindandan Mehmed’e Mektup şairin diğer ünlü şiirleridir.

Şiirlerinde, biçim kusursuzluğuna önem vermiştir.

Halk şiiri geleneğinden yola çıkarak hece ölçüsünü kullanmıştır.

İlk şiirlerinde sürekli bir arayış içinde olan modern insanın arayışı ve huzursuzlukları yer alır, daha sonra dinsel duyuşu yansıtan şiirler yazmıştır.

Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin “mistik şairi” olarak bilinir.

Şiirlerinde, esrarlı iç âlemini; felsefi görüşlerini etkileyici bir anlatım, temiz ve berrak bir Türkçeyle dile getirmiştir.Şiirlerinde madde—ruh tezadını, insan-evren ilişkisini, insanın iç dünyasını, tutkularını işlemiş; korku, ürpertici hayal, vehim gibi ögeleri kullanmıştır.

Türk Edebiyatı Vakfı, şaire 1980 yılında ”Sultan’ü-ş Şuara” (şairler sultanı) unvanını vermiştir.

Şiir ile ilgili görüşlerini 1946’da Büyük Doğu dergisinde bölüm bölüm yayımlanan “Poetika” adlı yazısında açıklamış; yazı, daha sonra “Çile” adlı şiir kitabının arkasına eklenmiştir.

1936’da dönemin materyalist dergilerinin karşısına spiritüalist (ruhçuluk) bir felsefeyle çıkmak ister ve haftalık Ağaç dergisini çıkarır.

1943’ten itibaren çıkarmaya başladığı Büyük Doğu dergisiyle din ve politika alanlarındaki çalışmalarını ön plana çıkarmıştır.

Eserleri

Şiir: Çile, Kaldırımlar, Sonsuzluk Kervanı, Örümcek Ağı, Ben ve Ötesi, Şiirlerim, Esselam: Mukaddes Hayattan Levhalar, Öfke ve Hiciv

Tiyatro: Künye, Sabırtaşı, Tohum, Ahşap Konak, Nam-ı Diğer Parmaksız Salih, Bir Adam Yaratmak, Reis Bey, Para, Mukaddes Emanet, Yunus Emre, Kanlı Sarık, İbrahim Ethem, Abdülhamit Han, Siyah Pelerinli Adam

Hikâye: Birkaç Hikâye Birkaç Tahlil, Ruh Burkuntularından Hikâyeler, Hikayelerim

Roman: Aynadaki Yalan— Makale-fıkra: At’a Senfoni, Çerçeve, Halkadan Parıltılar, 1001 Hadis, Büyük Doğu’ya Doğru

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi