Mute Savaşı (629)


Kategoriler: 9. Sınıf Tarih, İslam Medeniyetinin Doğuşu, Tarih

  • Bizans İmparatorluğu’na bağlı Gassani Arapları’nın bir Müslüman keşif kolunu pusuya düşürüp şehit etmeleri üzerine Hz. Muhammed evlatlığı Zeyd’in komutasında 3000 kişilik bir orduyu Bizans üzerine gönderdi.
  • Bizans ordusunun baskın çıkmasıyla bozguna uğrayan Müslümanlar, Halid bin Velid’in kumandayı ele almasıyla daha fazla kayıp vermeden geri çekildiler.
  • Bizansla yapılan bu savaş’a Hz. Muhammed katılmadığından bu savaş bir “seriyye” savaşıdır.

Not: Hz. Muhammed’in katılabildiği savaşlara Gazve, katılamadıklarına Seriyye denir.

Hz. Muhammed, Busra valisine İslam'ı tebliğ eden bir mektup göndermiş, ancak vali elçiyi öldürtmüştür. Bunun üzerine İslam orduları Busra'ya gönderilince vali de, Bizans'tan yardım istemiştir. Mute bölgesinde yapılan savaşta iki tarafta ağır kayıplar vermiştir. (Henüz Bizans'la mücadele için yeterli güce sahip olmayan İslam Devleti, bu savaşta önemli bir komutanı olan Zeyd Bin Haris'i Şehid vermiştir.)

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi