Mudanya Ateşkes Antlaşması Nedenleri Önemi sonuçları Şartları Tyt Ayt Yks


Kategoriler: Tarih

MUDANYA ATEŞKES ANTLAŞMASI (11 Ekim 1922)

Görüşmelere zemin hazırlayan etkenler:

 • İngiltere’nin TBMM orduları karşısında yalnız kalması ve tek başına TBMM orduları ile savaşı göze alamaması
 • İngiliz kamuoyunda savaş karşıtı gösterilerin artması
 • İngiliz dominyonlarının (sömürgelerinin) savaştan bıkması
 • Mustafa Kemal’in diplomatik girişimleri
 • Fransa ve İtalya’nın Türkiye ile yeni bir savaşa girmek istememesi Mudanya Görüşmelerine İngiltere, Fransa, İtalya ve TBMM Hükümetleri katılmıştır. TBMM’yi İsmet Paşa temsil etmiştir. 3 Ekim’de görüşmeler başlamış ve 11 Ekim’de ateşkes imzalanmıştır.

Şartları:

1. Yunanistan 15 gün içinde Doğu Trakya’yı boşaltacak
2. Meriç Nehri Türk – Yunan sınırı olacak
3. TBMM, güvenlik için Doğu Trakya’da 8000 jandarma bulundurabilecek
4. İstanbul ve Boğazların yönetimi TBMM’ye bırakılacak
5. Türk ordusu barış görüşmelerine kadar Çanakkale’de kalacak
6. Ateşkes 14 – 15 Ekim’de yürürlüğe girecek

Önemi ve Sonuçları:

 • Büyük Taarruz’u tamamlayan siyasi bir zafer elde edilerek, Muharebeler Dönemi sona erdirilmiştir.
 • Doğu Trakya savaş yapılmadan kurtarılmıştır.
 • İstanbul ve Boğazların TBMM’ye bırakılmasıyla Osmanlı Devleti hukuken yok sayılmıştır.
 • Lozan Barış Görüşmelerine zemin hazırlanmıştır.
 • İngiltere’de hükümet değişikliğine neden olmuştur.
 • İtilaf Devletleri TBMM’nin varlığını resmen tanımıştır.

Örnek: Mudanya Ateşkes Antlaşması’nda alınan;

I. Türk ordusu barış yapılana kadar, Çanakkale boğazında bekleyecektir.
II. İstanbul ve Boğazların yönetimi TBMM’ye bırakılacaktır.
III. Türk ve Yunan ordusu arasındaki çarpışmalar durdurulacaktır.

kararlarından hangileri , Türk halkını tamamen TBMM’nin temsil edeceğinin kesin kanıtıdır?

A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) Yalnız III     D) I ve II     E) I ve III

Doğru cevap B seçeneğidir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar