Kategoriler: 11. Sınıf Kimya Testleri, 11. Sınıf Testleri, Testler

11. Sınıf Atomun Kuantum Modeli Test 1

Başla

Tebrikler - 11. Sınıf Atomun Kuantum Modeli Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

11. Sınıf Atomun Kuantum Modeli Test 2

Başla

Tebrikler - 11. Sınıf Atomun Kuantum Modeli Test 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
11121314Son
Geri dön

11. Sınıf Atomun Kuantum Modeli Test 3

Başla

Tebrikler - 11. Sınıf Atomun Kuantum Modeli Test 3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

11. Sınıf Atomun Kuantum Modeli Test 4

Başla

Tebrikler - 11. Sınıf Atomun Kuantum Modeli Test 4 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

11. Sınıf Atomun Kuantum Modeli Test 5

Başla

Tebrikler - 11. Sınıf Atomun Kuantum Modeli Test 5 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

11. Sınıf Atomun Kuantum Modeli Test 6

Başla

Tebrikler - 11. Sınıf Atomun Kuantum Modeli Test 6 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

11. Sınıf Elektron Dizilimi ve Periyodik Sistem Test 1

Başla

Tebrikler - 11. Sınıf Elektron Dizilimi ve Periyodik Sistem Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

11. Sınıf Elektron Dizilimi ve Periyodik Sistem Test 2

Başla

Tebrikler - 11. Sınıf Elektron Dizilimi ve Periyodik Sistem Test 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

11. Sınıf Periyodik Özellikler Test 1

Başla

Tebrikler - 11. Sınıf Periyodik Özellikler Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

11. Sınıf Periyodik Özellikler Test 2

Başla

Tebrikler - 11. Sınıf Periyodik Özellikler Test 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

11. Sınıf Modern Atom Teorisi Karma Test 1

Başla

Tebrikler - 11. Sınıf Modern Atom Teorisi Karma Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

11. Sınıf Elementleri Tanıyalım Test 1

Başla

Tebrikler - 11. Sınıf Elementleri Tanıyalım Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

11. Sınıf Elementleri Tanıyalım Test 2

Başla

Tebrikler - 11. Sınıf Elementleri Tanıyalım Test 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

11. Sınıf Yükseltgenme Basamakları Test 1

Başla

Tebrikler - 11. Sınıf Yükseltgenme Basamakları Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
11121314Son
Geri dön

11. Sınıf Yükseltgenme Basamakları Test 2

Başla

Tebrikler - 11. Sınıf Yükseltgenme Basamakları Test 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

11. Sınıf Modern Atom Teorisi Karma Test 2

Başla

Tebrikler - 11. Sınıf Modern Atom Teorisi Karma Test 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
11121314Son
Geri dön

 ] }

Soru: Nötr halinin elektron diziliminde 3. temel enerji düzeyinde 3 elektron bulunduran X elementiyle ilgili,
I. Toplam 13 elektronu vardır.
II. Bileşiklerinde +3 değerlik alır.
III. 3 elektron vererek oktete ulaşır.
IV. 3. periyotta toprak alkali metaldir.
yargılarından hangileri doğrudur?

Soru: 3X ve 17Y elementleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Değerlik elektron sayıları aynıdır.
B) Y doğada moleküler halde bulunur.
C) X s bloğunda Y ise p bloğunda bulunur.
D) 3X bileşik oluştururken 2He soygazının elektron dizilimine ulaşır.
E) Y, 3. Periyot 7A grubundadır.

Soru: Periyodik cetvelden alınan yukarıdaki kesitte yerleri belirtilen X, Y, Z, T ve G elementleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) 1. iyonlaşma enerjisi sıralaması Z > Y dir.
B) Z baş grup, O yan grup elementidir.
C) Tnin elektronegativitesi en fazladır.
D) Onun atom yarıçapı en büyüktür.
E) X ve T kararlı bileşiklerinde aynı soygaz elektron düzenine ulaşır.

Soru: Alkali metallerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) 2. periyottan itibaren başlar.
B) Oksitleri bazik özellik gösterir.
C) Genellikle yumuşak yapıdadır.
D) Görünümleri genellikle mattır.
E) Elektron dağılımları s1 ile biter.

Soru: 14Si ve 13Al elementleri yer kabuğunda en bol bulunan elementler arasındadır. Bu elementlerle ilgili,
I. 14Si yarı metaldir.
II. p blok elementleridir.
III. 13Al bileşiklerinde +3 yükseltgenme basamağına sahiptir.
IV. 4. periyotta yer alırlar.
yargılarından hangileri doğrudur?

Soru: Periyodik sistemdeki s, p, d ve f bloğu elementlerinin özellikleriyle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
Bloğu  -  Açıklama
A) s  -  ıH elementi hariç diğerleri alkali metaldir.
B) p -  Metal, ametal, yarı metal ve soy gaz sınıfı elementlerden oluşur.
C) d -  Bileşiklerinde birden fazla (+) değerlik alabilen Cu, Fe, Au gibi elementler bu blokta yer alır.
D) f -  Elementlerinin elektron dağılımları aufbau kuralına uymaz.
E) s -  Elektron verme isteği (metalik aktifliği) en az olan elementler bu blokta bulunur.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar