Miryokefalon Savaşı (1176)

Miryokefalon Savaşının Nedenleri  • Anadolu Selçuklu Devleti’nin egemenlik alanını genişleterek Anadolu’da daha da güçlenmesi ve bu durumun Bizans’ı telaşlandırması
  • Bizans’ın Türkmen akınlarını durdurmak istemesi
  • Bizans’ın Türkleri Anadolu’dan atmayı amaçlaması

Miryokefalon Savaşının Gelişimi

  • Bizans; Frank, Macar, Sırp kuvvetlerinden olu­ şan büyük bir orduyla Anadolu Selçuklu Devleti üzerine yönelmiştir.
  • İki ordu Denizli’nin Miryokefalon vadisinde karşı karşıya gelmiş yapılan mücadeleyi Selçuklu kuvvetleri kazanmıştır.

Miryokefalon Savaşının Sonuçları

  • Bizans, Türkleri Anadolu’dan atamayacağını anlamıştır.
  • Bizans savunmaya geçerken Türkler taarruza geçmiştir.
  • Anadolu’daki Türk egemenliği kabul edilmiştir. Böylece Anadolu’da Türk hakimiyeti kesinleşmiştir.
  • Haçlı Seferleriyle Bizans’a geçen üstünlük yeniden Türklere geçmiştir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
30 Haziran 2018 Cumartesi