Kategoriler: Türk Dili ve Edebiyatı, Tyt Türk Dili ve Edebiyatı

Mİ’NİN YAZIMI

Ayrı yazılır ve kendisinden önceki sözcüğün son ünlüsüne bağlı olarak ünlü uyumlarına uyar.
— Sen de mi bizimle geleceksin?
— Hâlâ dağları karlı Erzincan’da mısın?

mı (mi, mu, mü) ekinden sonra gelen ekler, bu eke bitişik yazılır.
— Bu kitabı okuyacak mısın?
— Güler misin, ağlar mısın?

mı (mi, mu, mü) soru anlamı dışında (pekiştirme, koşul, zaman) kullanıldığında da ayrı yazılır.
— İyi mi iyi bir insandır.
— Yağmur yağdı mı oraya gidemeyiz

“Vazgeçmek” fiili, mi ile kullanıldığında iki ayrı biçimde yazılabilir: Vaz mı geçtin? Vazgeçtin mi?

“mi” eki, —me, -ma olumsuzluk ekinin daralmış biçimi olan -mı, -mi, -mu, -mü” ile karıştırılmamalıdır. “mi” eki -yor’dan sonra, -me, -ma olumsuzluk eki -yor’dan önce gelir. (mı, mi, mu, mü -yor’dan önceyse bitişik -yor’dan sonraysa ayrı yazılır.

Dersi niçin dinlemiyorsun?
Bugün bizimle gelmiyor musun?

Örnek: Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Az kitap okuyan bir toplum muyuz?
B) Bu kitapları siz mi aldınız?
C) Çok okunan kitaplar bunlar mıdır?
D) Burası kitap okumak için uygun mudur?
E) Bu kitabı niçin oku muyorsunuz?

Çözüm; E seçeneğinde soru anlamı var fakat bunda soru anlamı “mi” ile değil “niçin” ile sağlanmış. Dolayısıyla ayrı yazılan “muyorsunuz” ifadesinde “mi” soru eki yoktur. “okumamak” olumsuz fiilinin sonundaki “a” ”-yor” ekinin darlaştırıcı etkisinden dolayı ‘u’ olmuştur. Yani ayrı yazılmasını gerektiren bir durum yoktur.

Örnek 2: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır!

A) Çocuk, bu gece de sürekli olarak öksürdü.
B) Akşam, televizyon filmini izleyebildin mi?
C) Bu gelen Ahmet’miydi acaba?
D) Çarşıda, her gördüğünü almak istiyordu.
E) Bu yıl da bahar bir türlü gelmiyor.

Çözüm: C seçeneğindeki “Ahmet’miydi” ifadesinde kesme işareti gereksiz kullanılmıştır çünkü “mi” soru eki ayrı yazılır ve özel isimlerden kesme işareti ile ayrılmaz.



] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar