Kategoriler: 12. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Milli Mücadele 12. Sınıf, Tarih

Azınlıkların kurduğu cemiyetlerin çalışmaları devam ederken bu çalışmalara paralel olarak millî çıkarlarımızı gözetmeyen, millî duygulardan uzak ve kurtuluşu İstanbul Hükümetinin politikalarında arayan bazı kişiler tarafından kurulmuşlardır. Millî varlığa düşman cemiyetlerin önemlileri şunlardır:

Kürt Teali Cemiyeti: Bu cemiyet işgalci devletlerin destek ve yardımlarıyla İstanbul’da kuruldu. Amacı, Doğu illerimizde ayrı bir Kürt hükûmeti kurmaktı. Cemiyet bölge halkının tepkisi karşısında umduğunu bulamadı.

İslam Teali Cemiyeti: İstanbul’da kurulan bu cemiyetin amacı, hilafet ve saltanatı güçlendirmekti. Bu doğrultuda Konya ve çevresinde çalışmalar yaptı. Millî Mücadele’ye karşı olumsuz bir tutum takındı.

İngiliz Muhipleri Cemiyeti: Osmanlı Devleti ile İngiltere arasındaki dostluğu pekiştirmek amacıyla İstanbul’da İngiliz yanlıları tarafından kuruldu. Osmanlı Devleti’nin İngiltere’nin himayesi altına girmesi yönünde çalışmalar yaptı.

Wilson Prensipleri Cemiyeti: ABD Başkanı Wilson’un ilan ettiği ilkelere bağlı olan bu cemiyet, Amerikan mandasını sağlamak için çalışmalar yaptı. Onlara göre ülke Amerikan mandası altına girerse parçalanmaktan kurtulacak ve hızla sanayileşecekti.

Sulh ve Selameti Osmaniye Fırkası: Kurtuluşun padişah ve halifenin emirlerine uymakta sağlanacağını savunan bu cemiyet, Damat Ferit Paşa Hükümetine destek vermiştir.

Hürriyet ve İtilaf Fırkası: 1911 yılında, İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne karşı kurulan Hürriyet ve İtilaf Fırkası, Mondros Ateşkes Anlaşmasından sonra etkinliğini artırdı. Anadolu’daki Millî Mücadele hareketine şiddetle tepki göstererek, Millî Mücadele yanlılarını İttihatçılıkla suçladı.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar