Metalik Kristaller


Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Kimya, Maddenin Halleri

Metal atomlarının düzenli bir şekilde istiflenmesiyle oluşan kristallere metalik kristal katılar adı verilir.


Yukarıdaki bakır metalik kristal katısında değerlik elektronları sayesinde atomlar bir arada tutulup sıkı bir şekilde istiflenir.Metal kristaller bir elektron denizi İçine düzenli bir şekilde yerleşmiş artı yüklü katyonlardan oluşmuş şeklinde düşünülebilir. Metaldaki bağ oluşmasında etkili olan değerlik elektronları tüm kristal boyunca homojen dağılmıştır. Elektron denizindeki elektronların dağılımı metalin sertlik, erime ve kaynama noktalarında farklılık oluşmasını sağlar.

  • Katı ve sıvı hallerinde ısıyı ve elektrik akımını iyi iletirler.
  • Metalik kristaller katıların en düzenli ve kararlı halidir.
  • Erime ve kaynama sıcaklıkları çok geniş bir aralıkta yer alır ve sertlikleri çok değişkendir.

Metal katyonlarının elektron denizi içerisinde düzenli bir şekilde yerleşmesiyle oluşan katılardır. Metalik bağın oluşması sırasında kullanılan değerlik elektron sayısı arttıkça metalin erime noktası artar. Kendilerine özgü parlaklıkları vardır. Tel ve levha haline gelebilirler, ısı ve elektriği iyi iletirler.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi