Mekanik enerji video konu anlatımı 11. sınıf fizik

Mekanik enerji video konu anlatımı 11. sınıf fizik

Kategoriler: Ders Videoları

Bir cismin sahip olduğu kinetik ve potansiyel enerjinin toplamına mekanik enerji denir. Mekanik enerji
EMekanik = EP + EK şeklinde ifade edilir.

Yerden h yüksekliğinde tutulan m kütleli cismin hızı olmadığı için kinetik enerjisi (EK) de yoktur. Sadece yere göre Ep = m . g . h kadar potansiyel enerjisi vardır. Cisim serbest bırakıldığında aşağıya doğru düşerken yerden yüksekliği azaldığı için potansiyel enerjisi azalır. Hava direnci gibi etkiler ihmal edildiğinde cismin kaybettiği potansiyel enerji, cisimde kinetik enerjiye dönüşür (Şekil 1.50). Cisim yere çarptığı anda da potansiyel enerjinin tamamı kinetik enerjiye dönüşür. Düşme sırasında potansiyel enerjideki azalma kinetik enerjideki artışı oluşturduğundan her an potansiyel ve kinetik enerjilerin toplamı sabit kalır. Bu olaya mekanik enerjinin korunumu denir.

Bir sistemin enerjisi, mekanik enerjinin korunumu ilkesine göre
Eilk = Eson
EP (ilk) + EK (ilk) = EP (son) + EK (son)
olarak ifade edilebilir.
Bu ifade sisteme dışarıdan sürtünme kuvveti gibi herhangi bir dış kuvvet etkisi olmayan sadece kütle çekim kuvveti gibi korunumlu kuvvetler ile etkileşen yalıtılmış cisimlerden oluşan sistemler için geçerlidir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar