Marshall Planı (5 Haziran 1947) ve Truman Doktrini Tyt-Ayt Tarih


Kategoriler: Tarih, Tyt-Ayt Tarih

Truman Doktrini

Truman’ın bu programda öncelikli amacı “Doğu Bloku’nu çevreleme politikasını” işler hale getirmektir.

Truman Doktrini adını alan bu program gereği ABD Başkanı Truman, Türkiye ve Yunanistan’a yardım için kongreden onay istemiştir.

Truman Doktrini dünyanın iki bloğa ayrıldığını gösteren ve Sovyet-ABD mücadelesi ile “Soğuk Savaş”ın ilk adımlarını belirleyici bir gelişme olmuştur.

Marshall Planı (5 Haziran 1947)

Sovyet tehdidini önlemenin ilk yolu “Avrupa’yı ekonomik yönden kalkındırmaktan geçeceği inancı” üzerine Avrupalıların isteklerine karşı ABD Dışişleri Bakanı George Marshall, “ABD’nin yapacağı ekonomik yardımdan önce Avrupa’nın kendi içinde ekonomik işbirliği kurması gerektiğini” söylemiştir.

İçinde Türkiye’nin de yer aldığı 16 ülke Haziran-Eylül 1947’de Avrupa devletlerinin kalkınmasıyla ilgili konferans yapmışlardır.

Avrupa’nın kalkınması amaçlı dört yıl süreli ”Avrupa Ekonomik Kalkınma Programı” hazırlanmıştır.

Bunun üzerine ABD, 3 Nisan 1948’de Dış Yardım Kanunu’nu çıkararak Avrupa’ya yardıma başlamıştır.

ABD, “Dış Yardım Kanunu’na” dayanarak (İngiltere, Fransa, Belçika, İtalya, Portekiz, İrlanda, Yunanistan, Türkiye, Hollanda, Lüksemburg, İsviçre, İzlanda, Avusturya, Norveç, Danimarka ve İsveç) 16 ülkeye 6 milyar dolarlık yardım yapmış ve sonraki yıllarda bu yardım 12 milyar doları bulmuştur.

Bilgi: Dış Yardım Kanunu’nun ardından 16 Avrupa ülkesi 16 Nisan 1948’de Avrupa Ekonomik İş Birliği Örgütü – OEEC” nü kurmuşlardır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar