Malazgirt Savaşı (1071) 9.Sınıf Tarih


Kategoriler: 9. Sınıf Tarih, Tarih

Malazgirt Savaşının Nedenleri

1. Büyük Selçuklu Devleti’nin Anadolu’nun kapılarına dayanması
2. Bizans’ın Türklerin akınlarını durdurmak ve Türkleri Anadolu’dan atmak istemesi
3. Türklerin Ön Asya’ya biriken Türkmen boylarına yurt sağlamaya çalışmaları

Muş yakınlarındaki Malazgirt Ovası’nda yapılan savaşı Selçuklular kazandı. Romanos Diogenes esir düştü. Bu savaşın kazanılmasında Bizans ordusundaki Uz ve Peçeneklerin de Selçukluların tarafına geçmesi etkili oldu.

Malazgirt Savaşının Gelişimi

  • Fatimiler üzerine sefere çıkan Alparslan Şam’a ulaştığında Bizans’ın doğu seferine çıktığını öğrenmiş ve kan dökülmemesi için Bizans İmparatoru Romen Diyojen’e bir elçi göndermiştir. Bizans’ın Selçuklu elçisinin barış önerisini kabul etmemesi üzerine savaş kaçınılmaz hale gelmiştir.
  • Bizans’ın büyük bir ordu ile Selçuklu Devleti üzerine yürümesiyle iki ordu Malazgirt Ovası’nda karşı karşıya gelmiş yapılan savaşta Bizans ordusunda görev alan Uz ve Peçenek Türklerinin de Selçuklu safına geçmesiyle Selçuklu Devleti büyük bir zafer kazanmıştır.

Malazgirt Savaşının Sonuçları

1. Bizans İmparatoru Romen Diyojen esir alınmıştır. İmparatorla yapılan antlaşmada önemli kazançlar sağlanmasına rağmen imparatorun İstanbul’da öldürülmesiyle antlaşma yürürlüğe girmemiştir.
2. Bizans’ın İslam dünyası üzerindeki baskısı sona ermiştir.
3. Büyük Selçuklu Devleti’nin İslam dünyasındaki önemi artmıştır.
4. Bizans Türkleri tek başına Anadolu’dan atamayacağını anlamış ve Avrupalı Hristiyanlardan yardım istemiştir. Bu gelişme Haçlı Seferlerine zemin hazırlanmıştır.
5. Anadolu’nun kapıları Türklere açılmıştır. Yağma ve talan amaçlı yapılan akınların niteliği değişmiş artık Anadolu’ya yerleşme amacıyla akınlar yapılmaya başlanmıştır.
6. Selçuklu hükümdarı Alparslan “Fethedilen yer fethedenindir.” anlayışını ortaya atarak komutanlara fethettikleri toprakların idaresini vereceğini bildirmiştir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar