Maden Kazalarının Oluş Nedenleri ve Alınabilecek Önlemler


Kategoriler: 11. Sınıf Coğrafya, Coğrafya

Kazaların Oluş Nedenleri

İstatistikler; ülkemizde, takriben her 6,8 dakikada bir iş kazasının meydana geldiğini her 10,8 saatte bir çalışan insanımızın (her gün en az 2 çalışan) hayatını kaybettiğini, her 5,5 saatte bir çalışan insanımızın sürekli iş göremez şekilde sakat kaldığını göstermektedir.

  • Çalışanların çalışma yaşamındaki ekonomik ve sosyal sorunları
  • Eğitimsizlik
  • Çalışanların ve/veya işi yapan firmaların deneyimsizliği
  • Denetimlerin yeterli ve etkin bir biçimde yapılamaması sonucunda kazalar kaçınılmaz hâle gelmektedir.

Alınacak Önlemler

  • Mühendis yetiştirmeye ve mühendise gereken önem verilmeli
  • Yürürlükte olan 4857 sayılı iş kanunu gözden geçirilmeli
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı denetimlerini ve denetim elemanlarını artırmalı
  • Yeni çıkarılan yönetmelikler etkin denetimi artırmalı
  • Madencilik ve maden işçileri iyi eğitilmeli
  • Yetersiz maden ocaklarına ruhsat verilmemeli] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar