] }

Soru: Bütün maddeler - - - - oluşmuştur.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) katı parçacıklardan
B) gazlardan
C) hareketli taneciklerden
D) sıvılardan


Soru: Katı, sıvı veya gaz hâlindeki tüm maddeler tanecikli yapıdadır ve bu tanecikler arasında boşluk bulunmaktadır.
Emel aşağıdaki gibi küp şekeri suya atıp karıştırdığında, şekerin su içinde gözden kaybolduğunu ve su hacminin neredeyse hiç değişmediğini gözlemliyor.
Buna göre şekerin suda çözünmesi olayından aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkartılamaz?
A) Şeker taneciklerine ayrışmıştır.
B) Şeker tanecikleri su tanecikleri arasına dağılmıştır.
C) Su tanecikleri arasında boşluklar vardır.
D) Şeker taneciklerinin yapısı değişmiştir.


Soru: Aşağıda demir, kolonya ve oksijen hakkında bilgiler verilmiştir.
Demir : Sıkıştırılamaz, tanecikleri sadece titreşim hareketi yapar.
Kolonya: Belli bir şekli vardır fakat belli bir hacmi yoktur.
Oksijen : Tanecikleri titreşim, öteleme ve dönme hareketi yapar.
Maddelerin fiziksel hâlleri ve tanecik modelleri düşünülürse hangi maddeler hakkında doğru bilgi verildiği söylenebilir?
A) Yalnız oksijen
B) Yalnız kolonya
C) Demir ve oksijen
D) Kolonya ve demir


Soru: Sıvı maddelerin tanecikleri titreşim hareketinin yanı sıra kendi etraflarında döner ve birbirleri üzerinde kayarlar. Böylece yer değiştirirler. Taneciklerin bulunduğu yerden başka bir yere gitmesi yani öteleme hareketi yapması, sıvılara akma özelliği kazandırır. Bu sayede sıvılar bulundukları kabın şeklini alırlar.
Yukarıda verilen ifadeye göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Sıvı maddeler akışkandır.
B) Sıvı maddelerin tanecikleri öteleme hareketi yapar.
C) Sıvı maddelerin tanecikleri titreşim hareketi yapar.
D) Sıvı maddelerin belirli bir şekli vardır.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar