Maddenin Halleri ve Isı Alışverişi Çözümlü Sorular] }

Soru: Yukarıda başlangıçta katı halde bulunan saf K maddesinin ısınma grafiği verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur?
K maddesinin erime sıcaklığı i0°C'dir.
K maddesinin kaynama sıcaklığı 65°C'dir.
K maddesi 40°C'de sıvı haldedir.
K maddesi 65°C'de sıvı ya da gaz halinde bulunabilir.
Saf maddeler hal değiştirirken sıcaklıkları sabit kalır. Grafik incelendiğinde K maddesinin sıcaklığının 10°C'de ve 65°C'de sabit kaldığı görülür. Buna göre K maddesinin erime sıcaklığı 10°C, kaynama sıcaklığı 65“C'dir. Maddenin fiziksel hali maddenin sıcaklığına bağlıdır. Maddenin sıcaklığı erime sıcaklığından düşük ise madde katı haldedir, Maddenin sıcaklığı erime sıcaklığına eşit ise madde katı ya da sıvı halde bulunabilir. Maddenin sıcaklığı erime ve kaynama sıcaklıkları arasında ise madde sıvı haldedir. Maddenin sıcaklığı kaynama sıcaklığına eşit ise madde sıvı ya da gaz halinde bulunabilir. Maddenin sıcaklığı kaynama sıcaklığından yüksek ise madde gaz halindedir. 40°C,10°C ile 65°C arasında olduğundan K maddesi bu sıcaklık değerinde sıvı haldedir, 65°C maddenin kaynama sıcaklığına eşit olduğundan K maddesi bu sıcaklık değerinde sıvı ya da gaz halinde bulunabilir. Buna göre verilen ifadelerin dördü de doğrudur.

Soru: Aşağıda verilen olaylardan hangilerinde buharlaşma etkilidir?
I. Karpuzu kesip güneş ışığını doğrudan alan bir ortama koyduğumuzda karpuzun soğuması
II. Toprak testideki suyun uzun süre serin kalması
III. Denizden çıkan birinin ilk anda üşümesi
Buharlaşma olayının gerçekleşebilmesi için ısıya ihtiyaç vardır. Sıvı buharlaşırken çevresinden ısı alır ve çevresini soğutur. Sıvı madde ısı aldığında sıcaklık değeri kaynama sıcaklığına kadar artar. Sıvıların bundan sonraki aldıkları ısı sıvının buhar haline geçmesi için harcanır. Kesilen karpuz güneş ışığını doğrudan alan bir ortama koyulduğunda buharlaşmadan dolayı soğur. Toprak testilerde bulunan gözeneklerden buharlaşma gerçekleşebildiği için toprak testiler suyu uzun süre serin tutar. Denizden çıkan birinin üzerindeki su damlaları buharlaşırken vücuttan ısı aldığı için denizden çıkan biri ilk anda üşür. Dolayısıyla I, II ve III ile belirtilen olaylarda buharlaşma etkilidir.

Soru: Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başındaki paranteze D harfi, yanlış olanların başındaki paranteze Y harfi yazılıyor. Buna göre parantezlere sırasıyla hangi harfler yazılmıştır?
( ) Saf maddelerin erime ısısı donma ısısına eşittir.
( ) Bir maddenin erime ısısı madde miktarına bağlıdır.
Katı bir madde erirken ne kadar ısı alırsa aynı ısıyı donarken de çevresine verir, Bu sebeple maddelerin donma ve erime ısıları birbirine eşittir. Erime ısısı maddeler için ayırt edici bir özelliktir bu nedenle madde miktarına bağlı değildir. Dolayısıyla verilen ifadelerin başındaki parantezlere sırasıyla D, Y harfleri yazılmıştır.

Soru: Elif ve Fulya aşağıda verilen ifadeleri söylüyor.
Elif: Denge sıcaklığındaki buz - su karışımı ile dolu bir beher glas ısıtıldığında termometredeki sıcaklık göstergesi ısı verildiği anda yükselir.
Fulya: Denge sıcaklığındaki buz - su karışımı ile dolu bir beher glas ısıtıldığında termometredeki sıcaklık göstergesi buzun tamamı eridikten sonra yükselir. Buna göre Elif ve Fulya'nın söylediği ifadeler için ne söylenebilir?
Denge sıcaklığındaki buz - su karışımının sıcaklığı 0°C dir. Buzun erime sıcaklığı da 0°C'tur, Erime sıcaklığındaki bir maddeye ısı verildiğinde, maddenin sıvı hale geçinceye kadar sıcaklığı değişmez. Alınan ısı maddeyi oluşturan taneciklerin birbirinden uzaklaşmasında kullanılır. Bu nedenle buz - su karışımı ısıtıldığında buzun tamamı su haline geçinceye kadar termometredeki sıcaklık göstergesi sabit kalır, Buzun tamamı su haline geçtikten sonra termometredeki sıcaklık göstergesi yükselir. Buna göre Fulya'nın söylediği ifade doğrudur.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar