Maddenin Ayırt Edici Özellikleri 5. Sınıf Fen

Kategoriler: 5. Sınıf Fen Bilimleri, Fen Bilimleri

Saf bir maddeyi diğer maddelerden ayırt etmeye yarayan özelliklere maddenin ayırt edici özellikleri denir.
Erime noktası, kaynama noktası ve donma noktası gibi özellikler maddelerin ayırt edici özelliklerindendir.

Erime Noktası:

Saf katı maddelerin erimeye başladığı sıcaklık değerlerine erime noktası denir.
Katı maddenin tamamı eriyene kadar erime sürecince sıcaklığı sabit kalır.
Demirin erime noktası 1535°C’dir.
Buzun erime noktası 0°C’dir.
Buzun erime süresince sıcaklığı neden 0°C de sabittir.
Katı bir madde erirken ortamdan ısı alır ve bu ısıyı erimesi için kullanır. Bu yüzden sıcaklık sabit kalır.

Donma Noktası:

Saf sıvı maddelerin donmaya başladığı sıcaklık değerlerine donma noktası denir.
Saf sıvı maddenin tamamı donana kadar donma süresince sıcaklığı sabit kalır.
Suyun donma noktası 0°C’dir.
Aynı maddenin erime ve donma noktası eşittir.
Buzun erime noktası 0°C’dir.
Suyun donma noktası 0°C’dir.
1 gram suyun ve 100 kilogram suyun erime ve donma noktaları eşittir. Çünkü saf maddelerin erime ve donma noktası madde miktarına bağlı değildir. Fakat erime ve donma farklıdır.

Kaynama Noktası:

Saf sıvı maddelerin kaynamaya başladığı sıcaklık değerlerine kaynama noktası denir.
Kaynama süresince sıcaklık sabit kalır.
Suyun kaynama noktası 100°C’dir.
Etil alkolün kaynama noktası 78°C’dir.
Suyun içine tuz attığımızda kaynama sıcaklığı 100°C’nin üstüne çıkar.
Attığımız tuzun miktarı artarsa kaynama noktası da yükselir.

Çözümlü Örnek Sorular;] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar