Maddenin Ayırt Edici Özellikleri 5. Sınıf

Maddenin Ayırt Edici Özellikleri 5. Sınıf

Kategoriler: Fen Bilimleri

Saf bir maddeyi diğer maddelerden ayırt etmeye yarayan özelliklere maddenin ayırt edici özellikleri denir.
Erime noktası, kaynama noktası ve donma noktası gibi özellikler maddelerin ayırt edici özelliklerindendir.Erime Noktası:
Saf katı maddelerin erimeye başladığı sıcaklık değerlerine erime noktası denir.
Katı maddenin tamamı eriyene kadar erime sürecince sıcaklığı sabit kalır.
Demirin erime noktası 1535°C’dir.
Buzun erime noktası 0°C’dir.
Buzun erime süresince sıcaklığı neden 0°C de sabittir.
Katı bir madde erirken ortamdan ısı alır ve bu ısıyı erimesi için kullanır. Bu yüzden sıcaklık sabit kalır.

Donma Noktası:
Saf sıvı maddelerin donmaya başladığı sıcaklık değerlerine donma noktası denir.
Saf sıvı maddenin tamamı donana kadar donma süresince sıcaklığı sabit kalır.
Suyun donma noktası 0°C’dir.
Aynı maddenin erime ve donma noktası eşittir.
Buzun erime noktası 0°C’dir.
Suyun donma noktası 0°C’dir.
1 gram suyun ve 100 kilogram suyun erime ve donma noktaları eşittir. Çünkü saf maddelerin erime ve donma noktası madde miktarına bağlı değildir. Fakat erime ve donma farklıdır.

Kaynama Noktası:
Saf sıvı maddelerin kaynamaya başladığı sıcaklık değerlerine kaynama noktası denir.
Kaynama süresince sıcaklık sabit kalır.
Suyun kaynama noktası 100°C’dir.
Etil alkolün kaynama noktası 78°C’dir.
Suyun içine tuz attığımızda kaynama sıcaklığı 100°C’nin üstüne çıkar.
Attığımız tuzun miktarı artarsa kaynama noktası da yükselir.

Çözümlü Örnek Sorular;Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
22 Haziran 2019 Cumartesi