Madde ve Elektriksel Yük 9. Sınıf Kimya

Madde ve Elektriksel Yük 9. Sınıf Kimya

Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Atom ve Periyodik Sistem, Atomun Yapısı, Kimya

Madde ve Elektriksel Yük

Madde, atomlardan ve atomlardan oluşan moleküllerden oluşur. Atomlar, proton, nötron ve elektron olmak üzere üç temel parçacığa sahiptir. Protonlar pozitif yüklüdür, nötronlar yüksüzdür ve elektronlar negatif yüklüdür.

Elektriksel yük, bir maddenin proton ve elektron sayısı arasındaki farktır. Bir maddede proton sayısı elektron sayısından fazlaysa, madde pozitif yüklüdür. Bir maddede proton sayısı elektron sayısından azsa, madde negatif yüklüdür.

Elektriksel yük, maddenin özelliklerini etkiler. Örneğin, yüklü maddeler, diğer yüklü maddelerle çekme veya itme kuvveti uygular. Bu kuvvet, elektriksel kuvvet olarak adlandırılır.

Elektriksel kuvvet, günlük hayatımızda birçok yerde bulunur. Örneğin, elektrikli süpürge, elektriksel kuvveti kullanarak tozu çeker. Elektrikli şarj cihazı, elektriksel kuvveti kullanarak cihazları şarj eder.

Madde ve elektriksel yük arasındaki ilişkiyi anlamak, kimya alanındaki birçok önemli kavramı açıklamak için önemlidir. Örneğin, kimyasal bağların oluşumunu, kimyasal reaksiyonları ve maddenin özelliklerini açıklamak için bu ilişki kullanılabilir.] }

Örnek: Yün kumaşa sürtülen kehribar taşı küçük toz taneciklerini çeker. Bu olay,
I. Atomda zıt yüklü tanecikler bulunur.
II. Yün kumaş ve kehribar taşı arasında yük geçişi olur.
IlI. Kehribar taşındaki atom altı taneciklerin denkliği geçici olarak bozulur.
nedenlerinden hangileri ile açıklanabilir?
Çözüm: Sürtünme yoluyla elektriklenen kehribar taşı üzerinde negatif yük toplanır. Böylece bazı maddeleri kendine doğru çekebiIir. Çekimin oluşması zıt yüklerin olduğunun işaretidir. l. neden ile açıklanabilir. Kehribar taşı üzerinde negatif yüklerin toplanması yün kumaştan, kehribar taşına elektronların geçişi ile gerçekleşir. Böylece hem yünde hem de kehribarda geçici olarak yük denkliği bozulur. Ancak bu olay bir kimyasal değişim değildir. ll ve III. nedenler ile açıklanabilir.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar