Soru:
Öğretmen: Ozon tabakasının seyrelmesi ....
Öğretmenin ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangileri getirilebilir?
1. güneş yanıklarına sebep olabilir.
2. bağışıklık sistemini güçlendirir.
3. deri kanserine sebep olabilir.
Ozon tabakasının seyrelmesi daha fazla ultraviyole ışınlarının yeryüzüne ulaşmasına sebep olur. Ultraviyole ışınlar; güneş yanıklarına, deri kanserine sebep olabilir, gözlere zarar verebilir ve insanlarda bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olabilir. Buna göre öğretmenin ifadesinde boş bırakılan yere 1 ve 3'te belirtilenler getirilebilir.

Soru: Ahmet, aşağıdaki sorulara belirtilen cevapları veriyor. Buna göre Ahmet'in sorulara verdiği cevaplar için ne söylenebilir?
Sorular
1. Yıldırım ve şimşek gibi doğa olayları, azot döngüsünde rol oynar mı?
2. Ayrıştırıcılar azot döngüsünde rol oynar mı?
Cevaplar
1. Hayır
2. Evet
Yıldırım ve şimşek gibi doğa olayları toprağa azot bağlanmasında etkilidir. Ayrıştırıcılar,canlılaröldükten sonra onların yapısındaki proteinleri ayrıştırarak azot gazına dönüştürürler. Buna göre Ahmet 1. soruya yanlış, 2. soruya doğru cevap vermiştir.
Aşağıdakilerden hangileri ozon tabakasını korumak için alınması gereken önlemlerdendir?
l. Ozon dostu ürünler tercih etmek
II. Yalıtım malzemelerini gereksiz yere kullanmamak
lll. Buzdolabı, derin dondurucu ve klima gibi araçları düzenli olarak servise göstermek
Ozon tabakasını korumak için bireysel olarak alınması gereken önlemler aşağıdaki gibi sıralanabilir. Ozon tabakasına zarar veren kimyasal maddeleri içermeyen ozon dostu ürünler satın almalıyız. Yalıtım malzemelerinin ozon tabakasına zarar veren maddeleri içerebileceğini düşünerek bu ürünleri gereksiz kullanmamalıyız. Buzdolabı, derin dondurucu ve klimaları düzenli olarak servise göstermeliyiz. Buna göre I, II ve III' te verilenler ozon tabakasını korumak için alınması gereken önlemlerdendir,

Soru: Aşağıdakilerden hangileri su döngüsünde gerçekleşen olaylara örnek verilebilir?
I. Bitkilerin terleme yapması
II. Hayvanların solunum yapması
III. Hayvanların boşaltım yapması
Su döngüsü, suyun devamlı olarak dünya yüzeyi ve atmosfer arasında sıvı hâlden gaz hâline ve gaz hâlinden sıvı hâle dönüşmesi olayıdır. Bitkiler ve hayvanlar su döngüsünün bir parçasıdır. Bitkiler fotosentez yapmak için ihtiyaç duydukları suyu topraktan alırlar. Bu suyun bir kısmı bitkilerin yapraklarında gerçekleşen terleme olayı ile atmosfere geri döner. Hayvanlar da boşaltım ve solunum sonucunda vücutlarına aldıkları suyun fazlasını tekrar doğaya geri verirler. Buna göre I, II ve III' te belirtilen olaylar su döngüsünde gerçekleşen olaylara örnek verilebilir.

Soru: Aşağıdaki Varlıklardan hangileri karbon ve oksijen döngüsünde rol oynar?
Bitkiler fotosentez ve solunum olaylarıyla, hayvanlar solunum ve beslenme olaylarıyla, taşıtlar fosil yakıtların yakılması olayıyla, karbon ve oksijen döngüsünde rol alır. Buna göre fotoğrafları verilen Varlıklardan araba, ağaç, keçi ve balık karbon ve oksijen döngüsünde rol oynar.

Soru: Aşağıdaki durumlardan kaç tanesi hava kirliliğinin başlıca nedenlerindendir?
Hava kirliliği; atmosferde toz, duman, gaz, su buharı şeklindeki kirleticilerin, insan ve diğer canlılara zarar verecek düzeye erişmesidir. Aşırı kentleşme, endüstri ve taşıtlar hava kirliliğinin başlıca nedenlerindendir. Buna göre verilen durumlardan 3 tanesi hava kirliliğinin başlıca nedenlerindendir.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar