Lale Devri (1718 – 1730) 11.Sınıf Tarih


Kategoriler: 11. Sınıf Tarih, Tarih

1718 – 1730 LALE DEVRİ

1. Osmanlı tarihinde 1718 Pasarofça Antlaşması’yla başlayan ve 1730 Patrona Halil isyanıyla sona eren dönemdir.
2. Lale Devri her ne kadar bir zevk-ü sefa dönemi olarak görülse de ilk defa Batılı ıslahatların yapıldığı dönemdir.
3. Bu döneme Lale Devri denmesinin nedeni de Haliç ve Boğaziçi’nin çeşitli bölgelerinin laleler ile süslenmesi ve rengarenk lalelerin yetiştirilmesidir.
4. Lale Devrinin en önemli devlet adamı Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’dır, İbrahim Paşa batılı ıslahatları gerçekleştirmiş ve padişah III. Ahmet’i bu yönde teşvik etmiştir.

LALE DEVRİ ISLAHATLARI

1. Avrupa’da meydana gelen yeniliklerin yakından takip edilebilmesi amacıyla ilk defa Viyana ve Paris gibi Avrupa’nın önemli merkezlerinde elçilikler açıldı.
2. Şeyhülislam Sait Efendi ve İbrahim Müteferrika ilk sivil matbaayı kurdular.

  • Kurulan bu matbaada ilk basılan eser “Vankulu Lügatı’dır.”

3. İlk itfaiye örgütü (tulumbacılar ocağı) kuruldu.
4. İlk kağıt, kumaş ve çini fabrikası kuruldu.
5. İlk çiçek aşısı bu dönemde geliştirildi.
6. Birçok bölgede kütüphaneler açıldı.
7. Batı ve Doğu klasikleri tercüme edildi.
8. Mimaride Avrupa’nın etkisinde kalındı. Birçok bölgede Rokoko ve Barok üslubu eserler yapıldı.

Uyarı:
1. Lale Devrinde askeri alanda herhangi bir ıslahat yapılmadı.
2. Lale Devri Patrona Halil İsyanı ile sona erdi.

1730 PATRONA HALİL İSYANI

1. Bu dönemde İran Savaşları Osmanlı Devleti’ni oldukça yıpratmıştı. Bu durumu bahane eden yeniçeriler Patrona Halil öncülüğünde isyan ettiler.
2. İsyan fakir halkın kışkırtılmasıyla daha da büyüdü. İsyancıların ısrarı üzerine Sadrazam Damat İbrahim ve bazı devlet adamlarının idamı gerçekleştirildi.
3. Daha ileri giden isyancılar, Padişah III. Ahmet’i tahttan indirip yerine I. Mahmut’u geçirdiler.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar