Küresel İklim Değişimi ile Mücadele Ayt Coğrafya


Kategoriler: Ayt Coğrafya, Coğrafya

Küresel İklim Değişimi ile Mücadele

Küresi iklim değişimleri ile mücadele ancak uluslararası iş birliği ile çözülebilecek bir sorundur. Büyük ölçüde insan faaliyetlerine bağlı olarak gerçekleşmekte olan küresel iklim değişiminin önlenebilmesi için hem hükümetler düzeyinde hem de çeşitli sivil toplum kuruluşları çeşitli çalışmalar yapmaktadır.

Küresel iklim değişimleriyle ilgili yapılan başlıca çalışmalar şunlardır:

Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC)

IPCC, Birleşmiş Milletlere bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından 1988’de iklim değişimine insan etkilerini ve iklim değişiminin risklerini değerlendirmek üzere kurulmuştur.

IPCC, farklı ülkelerden bilim insanlarının bir araya gelerek küresel iklim değişiminin etkilerini azaltma ve değişime uyum sağlamanın değerlendirildiği çalışmaları organize eder ve hazırladıkları bilimsel raporlar yaşanan durumları ortaya koyar. Hazırlanan bu raporlar ile devlet yöneticilerine güvenilir ve bilimsel bilgi vermek amaçlanmaktadır.

Kyoto Protokolü

1992’de Rio’da (Brezilya) imzalanan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çevre Sözleşmesi insan kaynaklı iklim değişiminin olumsuz etkilerinin önlenmesi ve sera gazı salınımının düşürülmesini teklif eden uluslararası ilk anlaşmadır. Ancak anlaşma hükümlerinin hükümetler için bağlayıcı olmaması nedeniyle 1997’de Japonya’nın Kyoto kentinde güncellenmiş ve Kyoto Protokolü adını alıp 2005 yılında yürürlüğe girmiştir.

Kyoto Protokolü ile amaçlanan temel hedefler şunlardır:

  • Ülkeler sera gazı salınımını 1990 yılı seviyesinin %5 altına çekecektir.
  • Fosil yakıtlar yerine alternatif enerji kaynakları kullanılacaktır.
  • Az enerji tüketen sistemlere geçilecektir.

Protokol, 2013 – 2020 yıllarını kapsayan taahhüt dönemine girmiştir. Doha’daki (Katar) toplantıda yapılan değişiklik ile 2020 yılında sera gazı salınımlarının %18 azaltılması kararlaştırılmıştır.

Paris İklim Anlaşması

Paris İklim Anlaşması, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi çerçevesinde sera gazları salınımını azaltmaya yönelik önlemleri içeren bir anlaşmadır. 191 ülke tarafından imzalanmış ve 2016’da yürürlüğe girmiştir.

Paris İklim Anlaşması’nın başlıca hükümleri şunlardır:

  • Küresel sıcaklık artışının 2oC altında kalmasını sağlamak
  • Sera gazı salınımını azaltmak
  • Çevreci, sürdürülebilir ekonomi politikalarına önem vermek

Belirtilen uluslararası çalışmalarla hedeflenen başlıca amaçlar ise şunlardır:

  • Sera gazlarının salınımın azaltılması
  • Düşük enerji tüketen teknolojilerin geliştirilerek enerji verimliliğinin artırılması
  • Ormanların korunması
  • Tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesi] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar