Kategoriler: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Kur’an’da insanın ve evrenin nasıl ve niçin yaratıldığı, ibadetler, emir, yasak ve tavsiyeler, insanların birbirleriyle ilişkilerinin nasıl olacağı ve ahiret hayatı gibi konular yer alır.

İnanç

İman: Allah’tan başka ilah olmadığını, Hz. Muhammed’in peygamberliğini ve onun Allah’tan getirdiği ilkeleri tasdik ve kabul etmektir.

Tevhit: Allah’ın tek olduğuna; ondan başka ilah olmadığına, eşi, benzeri ve ortağının olmadığına inanmaktır.

AYET

“Peygamber, Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti, müminler de (iman ettiler). Her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler…” (Bakara suresi, 285)

İslam dininin temel inanç esasları; Allah’a, melekelere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe, kaza ve kadere inanmaktır. Yüce Allah bu inanç esaslarına inanıp bu esaslar doğrultusunda güzel işler yapanların kurtuluşa ereceğini ve öbür dünyada sayısız nimetlere kavuşacağını bildirir.

İbadet

İbadet: İnsanin Allah’a kulluğunu, sevgi, saygısını göstermek ve onun hoşnutluğunu kazanmak amacıyla yaptığı iş ve davranışlara denir.

İnsanın yaratılış gayesinin Allah’a kulluk olduğunu, bunu en güzel göstermenin yolunun da ibadet olduğunu unutmamak gerekir. Namaz, oruç, zekât ve hac, yapılması zorunlu olan ibadetlerdir. Kişinin kendi isteğiyle, insanların faydasına yaptığı her olumlu davranış da ibadet kapsamına girer. İbadetler, Allah ile insan arasındaki bağı kuvvetlendirir. İbadetler, amacına ulaşması için sadece Allah rızası için yapılmalıdır.

AYET

“Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” (Zariyat suresi, 56)

Ahlak

Ahlak, insanın huy ve alışkanlıklarından kaynaklanan özelliklerinin bütünüdür.

Kur’an’a göre insanların diğer insanlara karşı sorumluluğu, onların haklarına saygı göstermesi ve güzel ahlaklı davranmasıdır. İman Allah’ı tanıma ve bilme, ibadetler ona itaat boyutunu, ahlak ise onu sevme boyutunu teşkil eder. Yüce Allah’ın emrettiği hoşgörü, merhamet, dürüstlük, sabır, alçak gönüllülük, kanaat vb. davranışlar, güzel ahlakın kapsamına giren davranışlardır. Güzel ahlak insana Allah katında değer kazandırır. Sözünde durma, dürüstlük, güvenilirlik, haklara saygılı olma vb. davranışlar, tüm insanlara karşı ahlaki görevimizdir.

“İman edip salih ameller (iyi ve faydalı işler) yapanlara gelince halkın en hayırlısı da onlardır.” (Beyyine suresi, 7)] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar