Kategoriler: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Kur’an-ı Kerim’i Okumak

Kur’an-ı Kerim: Okumak, toplamak, bir araya getirmek anlamlarına gelir. Hz. Peygambere indirilen, mushaflarda yazılı, peygamberimizden bize kadar tevatür yoluyla (doğruluğunda şüphe edilmeyecek bir yolla) nakledilmiş, okunması ibadet olan, insanlığın benzerini yapmaktan aciz olduğu ilahi kelamdır.

Kur’an-ı Kerim’i okumak da bir ibadettir. Ancak Kur’an’ı okumanın asıl amacı onu anlamak ve uygulamak olmalıdır. Bu nedenle Kur’an’ı yüzünden okumanın yanında anlamak için meal ya da tefsirlerden de okumak gerekir.

1. Kur’an-ı Yüzünden Okumak

Kur’an okurken dikkat edilmesi gereken bazı kurallar vardır: Kur’an ağır ağır, tane tane okunmalı, onu okurken güzel okumaya özen gösterilmelidir. Müslüman, Kur’an’ı bizzat kendisine hitap ettiği bilinciyle okumalı, okumaya euzu besmele ile başlamalı, mümkünse abdestli olmalı, secde ayetleri geldiğinde secde etmelidir. Okunuş kurallarına uymalı, okunan ayetler üzerinde düşünmeye ve anlamaya çalışmalıdır.

Kur’an’daki mucizevi ses ahengi yani musiki, Kur’an’ın güzel okunması ile kendini gösterir. Kur’an’daki bu güzellik, inkârcı Mekkeli müşrikleri bile etkilemiş, zaman zaman Kur’an’ı dinlemekten kendilerini alamamışlardır. Kur’an, yeryüzünün en fazla okunan kitaplarındandır. Müslümanlar Kur’an’ın okunması ve ezberlenmesi konusuna çok özen göstermişlerdir. Kur’an’ın kolay ezberlenebiliyor olması da ayrı bir mucizevi özelliğidir.

Hafız: Kur’an’ı baştan sona ezberleyene denir. Günümüzde İslam dünyasında on binlerce hafız yetişmiştir. Türkiye’de de Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı kuran kurslarında sayısız hafız yetişmektedir.

2. Kur’an’ın Tercümesini (Meal) Okumak

Meal: anlam, mefhum, sonuç anlamlarına gelir. Kur’an’ın kısa açıklamalarla birlikte bir başka dile tercüme edilmesine denir. Kur’an-ı anlamak için meal okumak gereklidir.

Meal, Kur’an-ı çevirenin Kur’an’dan anladığıdır. Bu nedenle Kur’an’ın başka dillere çevirilerine tercüme yerine meal denmiştir. Kur’an evrensel bir kitap olduğu için birçok dile çevrilmiştir.

Meallerdeki farklılıkların sebepleri:

  • 1. Kur’an kelimelerinin bazen başka bir dilde birebir karşılığının olmayışı
  • 2. Kur’an’ı çeviren kişilerin anlama ve ifade etme becerilerinin birbirinden farklı olması
  • 3. Kur’an’ı çeviren kişilerin içinde yaşadıkları sosyal ve kültürel yapıların farklı oluşu
  • 4. Ayetlerin anlam derinliği ve zenginliğinin çok fazla oluşu ve bunun tamamının meale yansıtılamayışı

Kur’an-ı Kerim meali okunurken dikkat edilmesi gereken hususlar:

  • 1. Her şeyden önce meal okumanın Allah’ın sözüne muhatap olmak anlamına geldiğinin bilincinde olunmalıdır.
  • 2. Sadece mealle yetinilmemeli, tefsirlere ya da Kur’an—ı Kerim’i iyi bilen din bilginlerine başvurulmalıdır.
  • 3. Benzer konuları içeren ayetler karşılaştırılarak bir bütün olarak değerlendirilmelidir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar