Kuraklık, Erozyon Nedenleri Sonuçları Coğrafya Tyt


Kategoriler: Coğrafya

KURAKLIK

Herhangi bir mevsim ve zaman diliminde yağış miktarındaki azalmadan dolayı meydana gelen olaya kuraklık denir.

Uzun Süreli Kuraklığın Sonuçları;

 • bitki ve su kaynaklarının azalması
 • savaşların çıkması
 • ekosistemlerin bozulması
 • büyük medeniyetlerin yok olması
 • büyük göçlerin yaşanması
 • hidrolojik dengenin bozulması
 • doğal kaynakların yok olması
 • salgın hastalıkların görülmesi
 • tarım faaliyetlerinin yapılamaz hale gelmesi
 • insanlar ve hayvanların ölmesi
 • ekonomik ve sosyal problemlerin ortaya çıkması

EROZYON

Bitki örtüsünün yok edilmesi sonucu toprağı koruyucu tabaka yok olur. Buna bağlı olarak su (sel) ve rüzgarın etkisiyle toprak süpürülerek başka yere taşınır, bu olaya erozyon denir.

Erozyonun nedenleri;

 • Bitki örtüsünün cılız olması yada hiç olmaması
 • Meraların aşırı ve erken otlatılması
 • Tarlaların eğim yönünde sürülmesi
 • Orman yangınları
 • Düzensiz ve sağanak yağışlar
 • Arazinin eğimli ve engebeli olması
 • Hayvanların ormanlarda otlatılması
 • Anız örtüsünün yakılması

Erozyonu önleme çalışmaları

 • Nadas tarımı terk edilmeli
 • Nöbetleşe ekim yapılmalı
 • Ağaçlandırma çalışmaları yapılmalı
 • Ormanlar korunmalı
 • Meralar ıslah edilmeli
 • Tarım alanları eğime dik sürülmeli
 • Tarım alanları taraçalandırılmalı
 • Ormanlar tarım alanlarına dönüştürülmemeli
 • Ormanlarda hayvan otlatılmamalı] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar