Kumanlar (Kıpçaklar)

Kumanlar (Kıpçaklar)

Kategoriler: Tarih

  • Moğolların baskısıyla batıya göç ederek Doğu Avrupa’ya yerleşen Kumanlar Avrupa’ya göç eden Türklerin son dalgasıdır.
  • Karadeniz’in kuzeyinde kurulan Rus prenslikleri ile savaşarak Rusların Karadeniz’e inmelerini önlemişlerdir. Kumanların Ruslarla mücadeleleri Rusların ünlü destanı İgor Destanı’na konu olmuştur.
  • Kumanlar Oğuzlarla mücadele etmişlerdir. Oğuzlarla yaptıkları mücadele Dede Korkut Hikayeleri’nde geçmektedir.
  • Kodeks Kumaniskusi adında Kuman Türk şivesiyle yazılmış bir de sözlükleri mevcuttur.
  • Macaristan’a giderek Macarlar’ın etnik yapısının oluşmasında ve Romen Devleti’nin kurulmasında da etkili olmuşlardır.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi