Kategoriler: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Kültürümüzde Kur’an’ın Yeri ve Önemi

Bir topluma ait inanç ve değerler, toplumu bir arada tutan güçlerdendir. Müslüman olmak, Türklerin tarih, gelenek ve dünya görüşlerinde önemli değişikliklere sebep olmuştur. Türkler, İslam’ın yayılması için büyük fetihler yapmışlardır. Bu fetihler esnasında fethettikleri yerlerdeki halka asla kötü muamele yapmamış, herkese karşı samimi ve hoşgörülü olmuşlardır. Bu yaklaşımda Kur’an’ın etkisi büyüktür.

Kur’an, kültürümüzde önemli bir yer tutar. Mimari yapılar Kur’an ayetleriyle süslemiştir. Kur’an sayesinde hat, tezhip gibi el sanatları ortaya çıkmış ve gelişmiştir. Bu alanda paha biçilmez eserler ortaya koyulmuştur. Kültürümüzde yer alan, “Kur’an Mekke’de indi, Mısır’da okundu, İstanbul’da yazıldı.” sözü de bu gerçeği ortaya koymaktadır.

Kur’an’ın rehberliğinde Hoca Ahmet Yesevi, Mevlânâ, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli gibi Türk mutasavvıf ve düşünürleri İslam’ı Anadolu’ya yaymışlar, insanlara Kur’an ahlakına uygun davranmayı öğütlemişlerdir. Günümüzde cenaze ve düğünlerde Kur’an okunması, yeni doğan bebeğe isim verilirken Kur’an’da geçen Muhammed, İbrahim, Yusuf, Meryem, Esra, Furkan gibi isimlerin verilmesi Kur’an’ın kültürümüzdeki etkisini ve ağırlığını gösterir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar