Kovalent Bağlı Bileşiklerin Adlandırılması 9.Sınıf Kimya


Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Güçlü Etkileşimler, Kimya, Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

KOVALENT BİLEŞİKLERDE ADLANDIRMA

Kovalent bileşikler adlandırılırken ilk önce birinci ametalin atom sayısı Latince olarak yazılır.

Birinci ametalin adı yazılır.
İkinci ametalin atom sayısı Latince olarak yazılır.
İkinci ametalin adı yazılır.] }

Örnek: Atomlar arasında elektron alışverişi ile gerçekleşen kimyasal bağa iyonik bağ denir. İyonik bağlı bileşikler, moleküllerden değil, iyonlardan oluşur. İyonik bağ, sadece (+) ve (-) yüklü birer atom tarafından oluşmaz. Katyon ve anyonlar birbirini sararak düzenli atom yığınları oluşturur.
Buna göre iyonik bağ ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) İyonik bağ oluşturan atomlar, elektron alıp verdiğinde atomların büyüklüklerinde değişmeler meydana gelir.
B) Son katmanındaki bir elektronunu veren atomun atom büyüklüğü azalır.
C) Elektron alan atomun atom büyüklüğü artar.
D) İyonik bağlı bileşikler oda şartlarında uçucu maddelerdir.
E) İyonik bağlı bileşiklerin sulu çözeltileri elektrolittir.
Örnek: Kimyasal türler arasında bulunan etkileşimlerle ilgili,
l. Kovalent bağ bir zayıf etkileşimdir.
ll. Dipol - dipol ve iyon - dipol bağları zayıf etkileşimlere birer örnektir.
III. Hidrojen bağı fiziksel, metalik bağ ise bir kimyasal bağ türüdür.
IV. Bütün zayıf etkileşimler birer indüklenmiş dipol - indüklenmiş dipol etkileşimi sonucu oluşur.
V. Dipol - dipol bağı bir Van der Waals bağıdır.
yargılarından kaç tanesi doğrudur?


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar