Kovalent Bağlı Bileşiklerin Adlandırılması


Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Güçlü Etkileşimler, Kimya, Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

Ametaller arasında ortaklaşa elektron kullanılarak oluşan bileşikler kovalent bağlıdır. Kovalent bağlı bileşiklerinin adlandırılmasında,sistemi kullanılır. Aşağıda Latince sayılar ve bazı adlandırma örnekleri verilmiştir.Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
22 Haziran 2019 Cumartesi