Kategoriler: 8. Sınıf Matematik, Matematik

Yansıma

 • Köşe noktalarının koordinatları verilen bir şeklin x eksenine göre yansıması bulunurken şeklin köşe noktalarının apsisleri aynı kalır. Ordinatları (-1) ile çarpılır.
  Genel olarak; (x, y) –› (x, -y) biçiminde gösterilir.
 • Köşe noktalarının koordinatları verilen bir şeklin y eksenine göre yansıması bulunurken şeklin köşe noktalarının ordinatları aynı kalır. Apsisleri (-1) ile çarpılır.
  Genel olarak; (x, y) -› (-x, y) biçiminde gösterilir.
 • Köşe noktalarının koordinatları verilen bir şeklin orijine göre yansıması bulunurken şeklin köşe noktalarının apsisleri ve ordinatları (- 1) ile çarpılır.
  Genel olarak; (x, y) -› (-x, – y) biçiminde yazılır.

Öteleme

 • Köşe noktaları verilen bir çokgen x ekseninde ötelenirse köşe noktalarının ordinatı değişmez. Apsisi ise sağ tarafa öteleniyorsa artar, sol tarafa öteleniyorsa azalır.
 • Köşe noktaları verilen bir çokgen y ekseninde ötelenirse köşe noktalarının apsisi değişmez. Ordinatı ise aşağı tarafa öteleniyorsa azalır, yukarı tarafa öteleniyorsa artar.

 • Doğruya göre öteleme yapılırken x ve y eksenleri boyunca belirtilen yönde ve belirtilen birim kadar her bir köşe noktası paralel ötelenir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar