Koful


Kategoriler: 9. Sınıf Biyoloji, Biyoloji, Hücre

  • Golgi cisimciği veya endoplazmik retikulumdan oluşan, tek katlı zarla çevrili, içi sıvı dolu keseciklerdir.
  • Kofullar farklı hücre tiplerinde besin veya atık madde depolama, suyu hücre dışına pompalama gibi görevler üstlenmiştir. Olgun bitki hücrelerinde daha küçük kofulların birleşmesiyle oluşan büyük bir merkezi koful bulunur. Merkezi koful bitki hücresinin büyümesinde önemli rol oynar. Bu koful dışarıdan su alınmasıyla büyür. Böylece çok az miktarda sitoplazma maddesinin eklenmesiyle bitki hücresinin büyümesi sağlanmış olur.
  • Bitkilerdeki küçük kofulların bazıları organik bileşik depo eder. Bazıları ise hayvanlar için zehirli ya da kötü tat içeren atıkları depolayarak, bitkinin hayvanlardan korunmasına yardımcı olur. Bitkilerde pigment (renk maddesi) içeren kofullar da vardır. Özellikle çiçeklerin taç yapraklarında bulunan bu pigmentler, tozlaşmayı sağlayan böcekleri çekerek bitkinin üremesine yardımcı olur. Bitki hücreleri ayrıca lizozomların görevini üstlenmiş kofullar içerir. Bu kofullardaki enzimler büyük moleküllerin sindirimini gerçekleştirir.
  • Bir hücreli ökaryot canlılarda besin kofulları ve kontraktil kofullar bulunur. Besin kofulu, fagositoz sonucu oluşur. Bunlar besinin sindirilmesinden sonra kaybolduğu için, hücrede gerektiği zaman oluşan kofullardır. Kontraktil kofullar, tatlı sularda yaşayan ökaryot bir hücrelilerde yoğunluk farkından dolayı hücreye giren fazla suyu dışarı atar. Böylece sitoplazmanın su dengesi sağlanmış olur.

Bitki hücrelerindeki merkezî koful, hücrenin büyümesinde önemli rol üstlenir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi