Kısa çizgi ( – ) Noktalama İşaretleri TYT


Kategoriler: Türkçe

Kısa çizgi ( – )

1) Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna konur.2) Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna konur: Fuzuli -ızdırap şairi- gazelleriyle tanınır. İzmir’i -Ege’nin incisini— çok sevmişti.

3) Sözcüklerin kökleri, gövdeleri ve eklerini birbirinden ayırmak için kullanılır: sevda—lı—lar, göz—le-m vb.

4) Fiil kök ve gövdelerini göstermek için kullanılır: oku-, sev—, anla-, beklet- vb.

5) İsim veya fiil yapma eklerinin başına konur: -ın, —de, -ınca, -lık vb.

6) Heceleri ayırmak için kullanılır: a-ra—mak, yu-var-lak, da-nış-ma vb.

7) Arasında, ve, ile, ila, …-den …-e anlamlarını vermek için sözcükler veya sayılar arasında kullanılır: Elazığ-Malatya yolu, Türk-Fransız ilişkileri, Ural-Altay dil grubu, 2230—2330, Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması, 1914—1918 Birinci Dünya Savaşı, Türkçe-İngilizce Sözlük vb.

Cümle içinde sayı isimlerinin tekrarlanmasında araya kısa çizgi konmaz: Adalet Ağaoğlu’nun ”Üç Beş Kişi” romanını okudum.

Örnek: Aşağıdakilerin hangisinde (-) kullanılmaz?A) Bir olayın başlangıç ve bitiş tarihlerinin arasında
B) Cümle içindeki arasözlerin başında ve sonunda
C) Birbiriyle ilişkili iki ülke adının arasında
D) Dilbilgisi incelemelerinde, eklerin başında
E) Cümle içinde eş görevli sözcüklerin arasında

Çözüm: E seçeneğinde belirtilen “cümle içinde eş görevli sözcüklerin arasında” kısa çizgi değil virgül (,) kullanılır.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi