Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler Test Çöz 10. Sınıf


Kategoriler: 10. Sınıf Kimya Testleri, 10. Sınıf Testleri, Testler

10. sınıf Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler Test 1

Başla

Tebrikler - 10. sınıf Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

10. sınıf Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler Test 2

Başla

Tebrikler - 10. sınıf Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler Test 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

10. sınıf Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler Test 3

Başla

Tebrikler - 10. sınıf Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler Test 3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
11Son
Geri dön

10. sınıf Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler Test 4

Başla

Tebrikler - 10. sınıf Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler Test 4 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

 ] }

Soru: Sabit hacimli kapalı bir kapta, C3H8(g) + 5O2(g) —> 3CO2(g) + 4H2O(s) tepkimesi artansız olarak gerçekleşmektedir. Buna göre, bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Atom türü değişmemiştir.
B) Toplam atom sayısı korunmuştur.
C) Toplam molekül sayısı artmıştır.
D) Toplam kütle korunmuştur.
E) Kaptaki toplam gaz kütlesi değişmemiştir.

Soru: Kapalı kaplarda gerçekleşen kimyasal tepkimelerde aşağıdakilerden hangisi daima korunur?
A) Madde türü
B) Maddelerin fiziksel özellikleri
C) Atomların çekirdek yapısı
D) Bir atomun elektron sayısı
E) Tepkime ortamının sıcaklığı

Soru:
I. Demirin paslanması
II. Alkolün buharlaşması
III. Bakırın oksitlenmesi
IV. Grizu patlaması
Yukarıdaki olaylardan hangisi ya da hangileri yanma tepkimesidir?

Soru: X bileşiğiyle ilgili,
* Oksijene karşı asaldır.
* Yoğunluğu havanın yoğunluğundan büyüktür.
bilgileri veriliyor. Buna göre, X bileşiği ile ilgili,
I. Yanıcı özelliğe sahiptir.
II. Yaygın söndürücü olarak kullanılabilir.
III. X, C2H5OH sıvısı olabilir.
yargılarından hangileri doğrudur?

Soru:
1. işlem: 250C'de içerisinde 100 mL saf su bulunan A kabına bir kaşık Pb(NO3)2 katısı (beyaz renkli kristaller) eklendiğinde, katının tam olarak gözden kaybolduğu görülüyor.
2. işlem: 250C'de içerisinde 100 mL saf su bulunan B kabına bir kaşık Kl katısı (beyaz renkli kristaller) eklendiğinde, katının tam olarak gözden kaybolduğu görülüyor.
3. işlem: 250C'de A kabındaki sulu çözelti B kabındaki sulu çözetti ile tam olarak karıştırıldığında, sarı renkli bir katı maddenin oluştuğu gözleniyor.
Buna göre,
I. 1. işlemde, Pb(NO3)2 katısı suda, Pb(NO3)2(k) —> Pb2+(suda) + 2NO3-(suda) şeklinde çözünmüştür.
II. 2. işlemde, Kl katısı suda erimiştir.
III. 3. işlemde, iyonlar arasında Pb2+(suda) + 2l-(suda) —> Pbl2(k) tepkimesi gerçekleşmiştir.
yargılarından hangileri doğrudur?

Soru: Şekildeki X ve Y sulu çözeltilerine turnusol kağıtları batı- rıldığında X'te kırmızıdan maviye, Y'de maviden kırmızıya dönüşmektedir. Buna göre,
I. X, HCl olabilir
II. Y, HNO3 olabilir.
III. X ile Y sulu çözeltileri karıştırıldığından nötralleşme tepkimesi gerçekleşir.
yargılarından hangileri doğrudur?

Soru: C3H6(OH)2 + O2 —> CO2 + H2O Yukarıda denklemi verilen tepkime ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Yanma tepkimesidir.
B) Açığa çıkan H2O molekülü sayısı, CO2 molekülü sayı- sından büyüktür.
C) C3H6(OH)2 bileşiği yakıcı özelliğe sahiptir.
D) Tepkime esnasında tepkime ortamının sıcaklığı artar.
E) Tepkimede harcanan O2 molekülü sayısı, oluşan H2O molekülü sayısına eşittir.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar