Kerbela Olayı (680) 9.Sınıf Tarih

Kerbela Olayı (680) 9.Sınıf Tarih

Kategoriler: 9. Sınıf Tarih, Tarih
  • Muaviye’nin ölümü üzerine bu defa Kufe halkı Hz. Ali’nin diğer oğlu Hz. Hüseyin’i halife seçti ve onu Kufe’ye davet ettiler.
  • Mekke’den yola çıkan Hz. Hüseyin ve yetmiş iki adamı Irak’ın Basra kenti yakınlarındaki Kerbela bölgesinde Yezid’in askerlerince kılıçtan geçirildi (680).
  • Kerbela olayı olarak anlatılan bu acı durum İslam dünyasında kesin olarak mezhep ayrılığına neden oldu (Şiiler ve Sünniler).
  • Yezid Dönemi‘nde İslam orduları Kuzey Afrika’nın fethine devam ettiler. Cezayir ve nihayet Fas’ın alınmasıyla Kuzey Afrika’nın fethi tamamlandı. Böylece İslam sınırları Atlas Okyanusu sınırlarına kadar ulaştı.
  • Emeviler bu tarihten sonra fetih politikalarını sürdürdüler. Halife Velid Dönemi‘nde (Tarık Bin Ziyad komutasında) ilk defa bir Avrupa toprağı olan İspanya’ya geçildi. Kadisk Savaşıyla (711) Vizigotlar yenildi, İspanya alındı.
  • İspanya’nın fethinden sonra Emeviler Pirene Dağları’nı aşarak Fransa’ya girdiler. Puvatya’da Franklarla savaşan Emeviler burada savaşı kaybettiler (732). Bu olaydan sonra bir daha batıya sefer düzenlenmedi. Pirene Dağları sınır kaldı.
  • Doğuda ise Emevi orduları Kuteybe bin Müslim komutasında Türkistan ve Maveraünnehir’e girdi. Ancak Türgiş hükümdarı Sulu Han Emevileri mağlup ederek Orta Asya’ya geçişlerini engelledi.
  • Maveraünnehir bölgesinde Türk – Emevi mücadelesi yirmi yıldan fazla sürdü. Bu mücadele henüz devam ederken Horosan İsyanı baş gösterdi.
  • Aslen bir Türk olan Ebu Müslim Horasani isyan ederek İran, Irak çevresini ele geçirdi ve bu sırada Abbasi ailesinden olan Ebu’l Abbas Abdullah ile Emevi başkenti Şam’a geldi. Burada tüm Emevi hanedanını kılıçtan geçirerek Emevi Devleti’ne son verdi.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar