Katıların Hacmi

Kategoriler: 9. sınıf Fizik, Fizik, Madde ve Özkütle

Her katı maddenin bir hacmi vardır. Katı madde konulduğu yeri kaplar. Bir bardağa bilyeleri koymaya başladığımızda bardak belli sayıda bilye alacaktır. Katının hacmi olmasaydı sonsuz sayıda bilye alması gerekirdi. Hacim birimi uluslararası birim sisteminde (SI) m3 tür. Litre ise sıkça kullanılan bir hacim birimidir.

1 litre = 1 dm3 = 1000 cm3 tür.

Düzgün geometrik yapıya sahip katı cisimlerin hacimleri matematiksel formüllerle bulunur. Katıların belli bir hacmi ve şekli vardır.

Düzgün geometrik yapıya sahip olmayan katı cisimlerin hacimleri uzunluk ölçen araçlarla bulunamaz. Bu tür cisimlerin hacimleri dereceli kap ya da taşırma kapları ile ölçülür. İçi dolu cisim sıvıya daldırıldığında hacmine eşit hacimde sıvının yerini değiştirir. Cismin hacmi dereceli kapta yükselttiği sıvının, taşma seviyesine kadar dolu taşırma kabında ise taşırdığı sıvının hacmine eşittir.

Sıvı dolu bir kaba atılan cisim boşluklu yapıya sahip ise dereceli kapta yükselen sıvının hacmi cismi oluşturan maddenin hacmine eşittir. Cismin içindeki çubuklara sıvı dolar hacim kaplamaz.

Kumun gerçek hacmi Vgerçek = V2 – V1 dir.
Kumun içindeki havanın hacmi ; Vhava = Vkuru kum – Vgerçek
Eğer suya atılan cisim sıvıda çözünüyorsa sıvı maddenin gerçek hacminden az yükselir. Tuz ve şeker suya atılınca durum bu halde gerçekleşir.

Kütle, Hacim ve Birim Çevirme Hocalara Geldik] }

Bir binanın inşaatına başlamadan önce mühendisler kullanacakları malzemelerin miktarını belirlemek zorundadır. Kullanılacak yapı malzemelerinin miktarları binanın boyutlarına göre belirlenir. Mandıralarda üretilecek peynir, kaymak gibi süt ürünlerinde kaç litre süt kullanılacağı ve ne kadar ürün elde edileceği önceden belirlenir. Hacim, farklı yöntemlerle ölçülebilen ve hesaplamalarla bulunabilen bir niceliktir. Hacim ölçümünde kullanılacak yöntem maddenin fiziksel hâline göre değişiklik gösterebilir.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar