Kategoriler: 11. Sınıf Fizik Testleri, 11. Sınıf Testleri, Testler

11. Sınıf Bağıl Hareket Test 1

Başla

Tebrikler - 11. Sınıf Bağıl Hareket Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön

11. Sınıf Bağıl Hareket Test 2

Başla

Tebrikler - 11. Sınıf Bağıl Hareket Test 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

11. Sınıf Nehirde Hareket Test 1

Başla

Tebrikler - 11. Sınıf Nehirde Hareket Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

11. Sınıf Nehirde Hareket Test 2

Başla

Tebrikler - 11. Sınıf Nehirde Hareket Test 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

 ] }

Soru: Doğu yönünde v kök 2 hızıyla hareket eden aracın şoförü, kuzeydoğu yönünde 2v hızıyla gitmekte olan aracı hangi yönde ve hangi hızla gidiyor görür?
A) Güneye, v kök 2   B) Kuzeye, v kök 2   C) Doğuya, v kök 2
D) Kuzeydoğuya, v kök 2    E) Güneydoğuya, v kök 2

Soru: Doğuya doğru 4 m/s hızla giden aracın şoförü düşey aşağı düşen yağmur damlalarını, düşeyle 300 açı yapıyormuş gibi görüyor. Buna göre, yağmur damlalarının yere göre hızı nedir?
A) 2 B) 2 kök 3 c) 4 D) 4 kök 3 E) 8

Soru: Aynı düzlemde hareket etmekte olan X ve Y araçlarının yere göre hız vektörleri şekildeki gibidir. Z aracı X aracını güney yönünde 2 birimlik hızla hareket ediyormuş gibi gördüğüne göre Y aracını hangi yönde gidiyormuş gibi görür?
A) Güney B) Güneybatı C) Kuzeydoğu D) Batı E) Güneydoğu

Soru: X, Y ve Z araçları aynı düzlemde yere göre sabit hızla gitmektedir. X'in yere göre hızı Vx, Z'nin yere göre Vz, X'in Y'ye göre hızı V1 şekildeki gibi olduğuna göre Y'nin Z'ye göre hızı hangi yöndedir?
A) Kuzeybatı B) Kuzey C) Güneydoğu D) Güney E) Güneybatı

Soru: X, Y, Z araçları birbirlerine paralel yollarda sabit hızlarla gidiyor. Bu araçlardan yere göre doğuya doğru 3v hızıyla giden X aracındaki gözlemciye göre Z aracı v hızıyla batıya gitmektedir. Z aracındaki gözlemciye göre de Y aracı v hızıyla batıya gitmektedir. Buna göre, Y'nin ve Z'nin yere göre hızı nedir?
Y'nin hızı         Z'nin hızı
A) Doğu yönünde v     Doğu yönünde 2v
B) Batı yönünde v       Doğu yönünde 2v
C) Doğu yönünde 2v   Batı yönünde v
D) Doğu yönünde 3v  Batı yönünde 2v
E) Doğu yönünde v     Batı yönünde v

Soru: Doğrusal bir yolda hareket eden K ve L araçları t = 0 anında yan yana bulunmaktadırlar. K aracındaki bir gözlemci, L aracına bakarken kendi aracının v hızıyla ileriye doğru hareket ettiğini gözlemliyor. Buna göre;
I. K aracının durup; L aracının v hızıyla geriye doğru gitmesi,
II. L aracının durup; K aracının v hızıyla ileriye doğru gitmesi,
III. K aracının v; L aracının 2v hızıyla ileri yönde gitmesi hareket durumlarından hangileri yukarıdaki gözlemi açıklayabilir?

Soru: Batıya doğru 3v hızı ile gitmekte olan koşucu aynı yol üzerindeki bir aracı duruyormuş gibi görüyor. Koşucu 4v hızı ile kuzeye doğru gitseydi aynı aracı kaç v hızıyla gittiğini görür?
A)1  B) 2  C) 3  D) 4  E) 5

Soru: v hızıyla doğuya gitmekte olan gözlemci bir A aracını duruyor olarak görüyor. Gözlemci aynı hızla kuzeye gitseydi A aracını hangi yönde ve hızla gittiğini görür?


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar