Kategoriler: 8. Sınıf Matematik, Matematik] }

Soru: Aşağıda Aslı, Mehmet ve Yasemin'in çizdiği karelerin alanları sırasıyla 36 br2, 49 br2 ve 100 br2 dir. Buna göre bu karelerin kenar uzunluklarını bulalım. Aslı'nın çizdiği karenin alanı 36 brz olduğundan bu karenin bir kenar uzunluğu kök 6 br'dir. Mehmet'in çizdiği karenin alanı 49 bız olduğundan bu karenin bir kenar uzunluğu kök 7 br'dir. Yasemin'in çizdiği karenin alanı 100 br2 olduğundan bu karenin bir kenar uzunluğu kök 97 birim karedir.
Soru: Yukarıda çizilen üç kareden; alanı en fazla olan kare Yasemin'in çizdiği karedir, bir kenar uzunluğu en büyük olan kare yine Yasemin'in çizdiği karedir. Alanı en büyük olan karenin kenar uzunluğu da diğer karelerden büyüktür, ifadesinin değerinin hangi doğal sayı arasında olduğunu bulalım. 78'den küçük tam kare doğal sayıların en büyüğü 64'tür. 64, 8'in karesidir. 78'den büyük tam kare doğal sayıların en küçüğü 81'dir. 81, 9'un karesidir.
64 < 78 < 81
Buna göre lü in değeri 8 ile 9 arasından bir değerdir. hangi doğal sayıya en yakın olduğunu bulalım. 42'den küçük tam kare doğal sayıların en büyüğü 36'clır. 36, 6'nın karesidir. 42'den büyük tam kare doğal sayıların en küçüğü 49'dur. 49, 7'nin karesidir. VE sayısı 6 ile 7 arasındadır. VE nin 6 ile 7'den hangisine daha yakın olduğunu belirleyelim.
42 - 36 = 6
49 - 42 = 7
Görüldüğü gibi VE sayısı 6'ya daha yakındır.
Soru: Şekilde kenar uzunluklarıyla verilen dikdörtgensel bölge, bir kenar uzunluğu L 8 cm olan birbirine eş karesel bölgelerden en az kaç tanesiyle kaplanabilir? Bulalım. Gerekli olan eş karesel bölge sayısını bulmak için verilen dikdörtgensel bölgenin alanı eş karesel bölgelerden bir tanesinin alanına bölünmelidir. Dikdörtgensel bölgenin alanı, Karesel bölgelerden birinin alanı, Kullanılan karesel bölge sayısı 6'dır.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar