Karbonhidratların, Proteinlerin ve Yağların Sindirimi Biyoloji Tyt Ayt Yks


Kategoriler: Biyoloji

KARBONHİDRATLARIN SİNDİRİMİ

Besinlerin sindirimi basamak basamak gerçekleşir. Örneğin nişastayı, önce bir disakkarit olan maltoza daha sonrada bir monosakkarit olan glikoza kadar parçalarız. Tükürükte bulunan amilaz (pityalin) enzimi, nişasta ve glikojeni maltoz ve dekstrine kadar parçalar. Ağızda sindirilmemiş olan nişasta ve glikojen ise pankreasın salgıladığı amilaz enzimiyle, incebağırsakta maltoz ve dekstrine parçalanır. Maltoz bir disakkarit, dekstrin ise 20 — 30 glikozluk küçük bir polisakkarittir.

Karbonhidrat sindiriminin devamı ince bağırsakta gerçekleşir. İnce bağırsak sindirimin tamamlandığı yer olduğu için son basamaklarda ince bağırsak görev alır. İnce bağırsak, kendi salgıladığı disakkarit sindirim enzimleri (maltaz, laktaz, sükraz) ve dekstrinaz enzimiyle karbonhidrat sindirimini tamamlar. Ayrıca pankreasın salgıladığı nükleaz enzimi yardımıyla, besinle alınan DNA ve RNA’da ince bağırsakta sindirilir.

PROTEİNLERİN SİNDİRİMİ

Proteinlerin sindirimi de basamak basamak gerçekleşir. Proteinler önce midede polipeptidlere kadar parçalanır. Sonra ince bağırsakta polipeptitler dipeptilere, en son da aminoasitlere kadar parçalanır. Midenin ürettiği pepsinojen HCI tarafından pepsine dönüştükten sonra proteinleri polipeptitlere kadar parçalar. Ayrıca geviş getiren otçullarda sütteki protein de lap enzimi (rennin) yardımıyla kazeine çökeltilir. Böylece sütü sindirmek kolaylaşır. Kazein de yine pepsin yardımıyla polipeptitlere parçalanır.

Pankreasın ürettiği tripsinojen enzimi, ince bağırsakta üretilen enterokinaz enzimi yardımıyla aktif olan tripsine dönüşür. Tripsin de kimotripsinojeni aktifleştirir. İnce bağırsakta polipeptitler, tripsin ve kimotripsin yardımıyla parçalanır. Dipeptit ve tripeptitlerde, ince bağırsakta üretilen erepsin (dipeptidaz ve tripeptidaz) enzimleriyle aminoasitlere kadar parçalanır.

YAĞLARIN SİNDİRİMİ

Yağların kimyasal sindirimi ince bağırsakta olur ama yağların sindirim enzimini salgılayan pankreastır. Karaciğerin ürettiği safra, yağların mekanik sindirimini sağlar.
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar