Kategoriler: 9. Sınıf Tarih Testleri, 9. Sınıf Testleri, Testler

9. sınıf Kanunlar Gelişiyor Test 1

Başla

Tebrikler - 9. sınıf Kanunlar Gelişiyor Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

9. sınıf Kanunlar Gelişiyor Test 2

Başla

Tebrikler - 9. sınıf Kanunlar Gelişiyor Test 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
111213Son
Geri dön

 ] }

Soru: Cengiz Yasası'nda yer alan esaslardan bazıları şunlardır;
* Yemek yemekte olan adamların yanından geçen adam; derhal attan inmeli, yemek yiyenlerin müsaadesini almaksızın yemeğe oturmalı, yemek yiyenler de buna mâni olmamalıdır.
* Vazifesini ihmal eden askere, sürgün, av esnasında avı kaçıran avcıya, dayak ya da ölüm cezası verilir.
* Ölüm cezasına çarptırılan kişi diyet vererek ölüm cezasından kurtulabilir.
* Baba öldüğü zaman yaşça büyük olanlar fazla hisse alırlar. En küçük oğul babasının evinde kalır. Çocukların derecesi, analarının derecesiyle tayin olunur.
* Kaçan bir esiri veya harp tutsağını ele geçirip de sahibine iade etmeyen ölümle cezalandırılır.
Bu esaslara göre aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?
A) Sosyal hayata yönelik esaslar getirilmiştir.
B) Kısas ve tazminat usulleri benimsenmiştir.
C) İç güvenliğin korunmasına önem verilmiştir.
D) Verasetin düzene konulması amaçlanmıştır.
E) Medeni hukukla ilgili düzenlemeler yapılmıştır.

Soru: Roma Hukuku'nda şahıslara yönelik suçlarda şahsi intikam alınması engellenmeye çalışılmıştır. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine zemin hazırladığı söylenebilir?
A) Sınıf farklılıklarının yaygınlaşmasına
B) Kan gütme geleneğinin görülmemesine
C) İdarecilerin keyfi uygulama yapmasına
D) Yasanın Roma geleneğine aykırı olmasına
E) Asillerle halk arasında eşitliğin sağlanmasına

Soru: Orta Çağ'da toplumların bazıları insanların iki farklı kategori de yaratıldığına inanmışlardır. Bu inanış köylülerin, hürlerin mutlak otoritesi altında yaşamak zorunda olan fiziksel bir iş gücü olduğu fikrini doğurmuştur. Bu bağlamda Hindistan'da uygulanan kast sisteminde, kastlar arası geçiş ve sosyal ilişki kısıtlanmış, akrabalık ve evlilik söz konusu olmamıştır. Orta Çağ'da görülen bu durumdan yola çıkarak aşağıdaki hangi yargıya varılamaz?
A) Toplumsal adalet sağlanmıştır.
B) Sosyal kısıtlamalar getirilmiştir.
C) Toplumsal tabakalaşma görülmüştür.
D) Köleci düzen meşrulaştırılmaya çalışılmıştır.
E) Sosyal düzenin şekillendirilmesinde dinsel argümanlar kullanılmıştır.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar