Kanuni Sultan Süleyman Dönemi (1520-1566) Önemli Olaylar


Kategoriler: Tarih

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN DÖNEMİ (1520 – 1566)

Canberdi Gazali Memluk Devleti’ni yeniden kurmak, Vezir Ahmet Paşa ise sadrazamlık beklerken Mısır’a Vali olarak atanmasından dolayı isyan etmişlerdir. Her iki ayaklanma da Osmanlı Devleti tarafından bastırıldı. Şii propagandaları ve yeni düzenlenen timar sisteminden Türkmenlerin memnun kalmamasından dolayı çıkan Baba Zünun ve Kalender Çelebi ayaklanmalarıdır. Her iki ayaklanma da bastırıldı.BATI SEFERLERİ

Kanuni, hem haçlı birliğini bozmak hem de Avrupa’yı egemenliği altında toplamak amacıyla bir politika başlatmıştır. Bunu gerçekleştirmek amacıyla da Batıya seferler düzenlemiştir.

Fatih döneminde kuşatılıp da alınamayan Belgrat’ı fethetti.

Mohaç Meydan Savaşı (1526)

Sebepleri

Fransa kralının Almanya’ya karşı Osmanlı’dan yardım istemesi üzerine Kanuni, kısa bir sürede Macar ordusunu bozguna uğratarak büyük bir zafer kazandı. Budin Osmanlının eline geçti.

I. Viyana Kuşatması (1529)

Avusturya’nın Macaristan’ın iç işlerine karışmaya başlaması üzerine Kanuni sefere çıkarak Macaristan’ı Osmanlı’ya bağladı. Ardından Viyana’yı kuşattı.Ancak;

Viyana’nın sağlam surlara sahip olması

Hristiyan devletlerden Viyana’ya yardım gelmesi

Kış mevsiminin yaklaşması

Osmanlı ordusunun kuşatmaya hazırlıklı olmaması gibi nedenlerden dolayı kuşatma on yedi gün sonra kaldırıldı.

Alman Seferi (1532)

Alman İmparatoru Şarlken Kanuni’nin karşısına çıkmaya cesaret edememiş, Avusturya’nın barış istemesi üzerine İstanbul (İbrahim Paşa) Antlaşması imzalandı (1533).

Buna göre;

Avusturya kralı ile Osmanlı sadrazamı eşit sayılacak,

Avusturya, Macaristan üzerindeki iddialarından vazgeçecekti.İbrahim Paşa Antlaşması (1533) ile Kanuni Osmanlı’nın siyasi üstünlüğünü Avusturya’ya kabul ettirmiştir.

Osmanlı – Fransız İlişkileri

Kapitülasyonların Veriliş Amaçları:

Hristiyan birliğini bölme düşüncesi,

Akdeniz ticaretini canlandırma isteği,

Fransız limanlarından yararlanma düşüncesi

DOĞU (İRAN) SEFERLERİ

İran’ın devlet politikası haline getirdiği Şiilik propagandasını devam ettiriyor olması Osmanlı – İran ilişkilerinin yeniden bozulmasına neden olmuştur. Yapılan seferlerden sonuç alınamayınca 1555’te Osmanlı ve İran arasında ilk esaslı antlaşma olan Amasya Antlaşması imzalandı. Bu antlaşmaya göre; Karabağ, Revan, Nahcivan ve Bağdat Osmanlı’ya bırakıldı.

DENİZ SEFERLERİ

Rodos’un Fethiyle Ege denizi Türk gölü haline gelmiştir.

Preveze Deniz Savaşı (1538)

Haçlı donanması Preveze önlerinde Barbaros’la karşılaştı. Osmanlı deniz gücü tarafından yenilgiye uğratıldı. Bu zafer Akdeniz’in bir Türk gölü haline gelmesini sağladı. 1560 Cerbe Deniz Zaferi, Preveze başarısını pekiştirdi.Trablusgarp’ın Fethi (1551)

Trablusgarp, Turgut Reis tarafından fethedildi.

Malta Kuşatması (1565)

Malta kuşatıldıysa da, Turgut Reis’in şehit düşmesi üzerine alınamadı.

Hint Deniz Seferleri

Hint Müslümanlarının Portekiz saldırıları karşısında Osmanlı’dan yardım istemeleri sonucu yapılan 4 sefer Neticesinde Kızıldeniz Türk Gölü haline geldi. Aden, Yemen, Asir ve Habeşistan dolayları Osmanlı sınırlarına katıldı.

Zigetvar Seferi (1566)

Kanuni’nin son batı seferidir. Sefer sırasında Kanuni ölmüştür.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi