Kaldırma Kuvveti video soru çözümleri 10. sınıf


Kategoriler: Ders Videoları

Kaldırma Kuvveti Soru Çözümleri hocalara geldik 10. sınıf

Cismin özkütlesi Şekil 2.40: a’daki gibi içinde boşluk yokken cismin yapıldığı maddenin özkütlesine eşittir. Cismin içinde Şekil 2.40: b’deki gibi boşluk varsa cismin özkütlesi yapıldığı maddenin özkütlesinden küçük olur. Boşluk, cismin yapıldığı maddeden daha yoğun bir madde ile doldurulursa cismin özkütlesi yapıldığı maddenin özkütlesinden büyük olur. Örneğin aynı hacime sahip kürelerden içi dolu kürenin kütlesi 1 kg içi boş kürenin kütlesi 0,3 kg olsun. Bu aradaki kütle farkı boşluğun hacmine karşılık gelen küre içinden alınan madde miktarıdır. Kütle miktarındaki bu azalma aynı hacimdeki cismin özkütlesinin küçülmesine neden olur.

Küçük bir çelik parçası suda batarken çelikten yapılmış tonlarca ağırlıktaki gemiler de cismin özkütlesiyle cismin yapıldığı maddenin özkütlesinin farkından dolayı suda yüzebilmektedir. Çeliğin özkütlesi, suyun özkütlesinden büyüktür. Bu nedenle çelik parçası suya bırakıldığında batar. Ancak çelikten yapılan gemilerde oluşturulan boşluk nedeniyle geminin özkütlesi çeliğin özkütlesinden küçük olur. Bu şekilde gemi- nin özkütlesi suyun özkütlesinden küçük hâle getirilerek geminin suda yüzmesi sağlanır.] }

Bu çalışmada rüzgârlı havalarda çatıların uçmaması için yapılması gerekenlerin araştırılması, elde edilen bilginin bir proje hâline getirilmesi ve bu projenin paylaşılması istenmektedir. Bu çalışmayı yaparken aşağıdaki adımları takip ediniz.
1. Dörder kişilik gruplar oluşturunuz.
2. Proje süresince yapılacak çalışmaların plânlamasını yapınız.
3. Plânlama doğrultusunda görev dağılımı yapınız.
4. Yaptığınız araştırmalar ışığında rüzgârlı havalarda çatıların uçmasını engellemek için alınması gereken tedbirleri tartışınız.
5. Tartışmalarınızın sonuçlarını proje hâline getiriniz.
6. Proje için gerekli olan bütçe plânlamasını yapınız.
7. Yapmış olduğunuz araştırmaları, bütçe giderlerini ve çözüm önerilerini rapor hâline getiriniz.
8. Projenizi tanıtmak için broşür, poster ve bilgisayar sunumu hazırlayınız.
9. Yapılan araştırmaları ve çalışmaları belirtilen tarihte bir rapor hâlinde veya bilgisayar sunumu ile sınıf ortamında arkadaşlarınız ve öğretmeninizle paylaşınız. Yaptığınız çalışmaların ne oranda gerçekleşebileceğini belirterek bir değerlendirme yapınız.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar