Kaderle İlgili Kavramlar 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi


Kategoriler: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Ömür ve Ecel

Ömür

İnsanın doğduğu andan öldüğü vakte kadar geçirdiği zaman dilimine ömür denir.

Her insanın ömrü farklı uzunluktadır. Ömrü belirleyen Allah’tır. İnsan iradesinin, ömrün belirlenmesinde hiçbir rolü yoktur. Ömür konusu tamamıyla Allah’ın küll—i iradesiyle belirlenmektedir. İnsan, kendisine sınırlı olarak verilen ömür dediğimiz zaman dilimini iyi değerlendirmelidir. Allah’ın istediği şekilde bir hayat sürmeye gayret etmelidir. Aksi halde ömrü sona erdiğinde çok pişman olur.

Ecel

Ömür denilen zaman diliminin dolmasıyla insan hayatının sona erdiği vakte ecel denir. Yaratılan her canlının bir ömrü olduğu gibi bir de ecel vakitleri vardır.

Ayrıca canlılar dışındaki diğer varlıkların da bir eceli vardır. Dünya, Ay ve Güneş gibi bütün gezegenlerin de bir ecelleri vardır. Bütün varlıklar kendileri için biçilen zamanı tamamladıktan sonra ecel denilen sonla karşılaşacaklardır. Kur’an—ı Kerim’de bu konuya şu şekilde değinilmektedir:

“(Güneş ve Ay’dan) her biri, belirlenmiş bir süreye kadar hareketlerini sürdürür/en..” (Fâtır Suresi, 13. ayet)

Allah Kur’an’da başta insan olmak üzere her can taşıyan canlının mutlaka ölümü tadacağını bildirir:

  • “Her can, ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz.” (Ankebut Suresi, 57. ayet)
  • “Yeryüzünde bulunan her canlı sonludur. Sadece kerem sahibi, Yüce Rabb’inin varlığı süreklidir ” (Rahman Suresi, 26-27. ayet)

İnsan kendisi için belirlenen ömrünü tamamladığında eceliyle karşı karşıya kalacak ve bu dünyadan göçüp gidecektir. Bu insan için kaçınılmaz bir gerçektir. Bu kaçınılmaz sonun farkında olan insan, ömrünü iyi değerlendirip ahiret yurdunu kazanmaya çalışmalıdır. Allah’ın huzurunda hesabını veremeyeceği hiçbir söz ve fiilde bulunmamalıdır.

Kıyamet

Bütün canlı ve cansız varlıklar gibi yaşadığımız dünyanın da bir sonu vardır. Kur’an—ı Kerim dünyanın son bulmasını “Kıyamet” kavramıyla açıklamaktadır. Çünkü kıyametle beraber dünya hayatı son bularak ahiret hayatı başlayacaktır. İnsanoğlunun en çok merak ettiği konulardan biri de kıyametin ne zaman ve ne şekilde kopacağıdır. Ancak kıyametin ne zaman kopacağını Allah’tan başka kimse bilmemektedir. Kur’an—ı Kerim bu konuyu şu şekilde açıklamaktadır:

”Habibim! Sana kıyamet ne zaman kopar; diye sorarlar De ki: Onu ancak Rabbim bilir Onu kimse bilemez. Vakti gelince onu ancak Allah-ü teala meydana çıkarır. O size ansızın gelir. ” (A’raf Suresi 187)

Kıyametin kopma vakti bilinmemesine rağmen ne şekilde kopacağı Kur’an’da açıklanmıştır. Ayrıca Peygamberimizde kıyamet vakti gelmeden önce gerçekleşecek olan kıyamet alemetlerini detaylı bir şekilde anlatmıştır.

Örnek:

“Her canlı, ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz.” (Ankebüt Suresi, 57. ayet)

Bu ayette geçen ölüm kelimesi aşağıda verilen kavramlardan hangisi kastedilmektedir?

A) Rızık     B) Ömür    C) Ecel    D) Kıyamet

Ayet, her canlının öleceğini bildirmektedir. Bir kişinin kendisine verilen ömrünün son bulması ölüm ile gerçekleşmektedir. İnsanın öleceği vakte ise ecel denir. Bu nedenle bir kişi öldüğü zaman eceli gelmiş ifadesi kullanılır.

Cevap: C] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar