İşlevsel (Fonksiyonel) Özelliklerine Göre Bölgeler 9.Sınıf Coğrafya


Kategoriler: 9. Sınıf Coğrafya, Coğrafya, Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler

Ekonomik ve kültürel yönden yerel, bölgesel, ulusal ve küresel çapta diğer bölgelerle etkileşim gösteren bölgelerdir. Bu tür bölgelendirme mekan üzerindeki ekonomik ve kültürel işleyişi daha iyi organize edebilmek için yapılır. İşlevsel bölgeler arasında çeşitli faaliyetlerin işleyişini kontrol eden
ve düzenleyen bir merkez bulunur. Örneğin, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü’nün hizmet bölgeleri bu tür bölgelendirme türüne örnektir.

Örnek:
I. Yıllık yağış miktarı
II. Yetiştirilen tarım Ürünleri
III. Çıkarılan yer altı kaynakları
IV. Yıllık sıcaklık ortalaması
Yukarıda verilen ölçütlerden hangileri, ekonomik özelliklere göre belirlenmiş bölgelerde kullanılmaz?

Çözüm: Yıllık yağış miktarı ile yıllık sıcaklık ortalaması doğal bölgelerden iklim bölgelerinin belirlenmesinde kullanılır. Yetiştirilen tarım ürünleri tarımsal bölgelerin belirlenmesinde, çıkarılan yer altı kaynakları madencilik bölgelerinin belirlenmesinde kullanılan ölçütlerdir. Tarım bölgeleri ile madencilik bölgeleri ekonomik özelliklere göre belirlenmiş bölge türleri içinde yer alır. Cevap I ve IV] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar