İş ve Enerji Video konu anlatımı 11. sınıf fizik

İş ve Enerji Video konu anlatımı 11. sınıf fizik

Kategoriler: Ders Videoları

Fizikte iş yapmanın amacı enerji aktarmaktır. Görsel 1.9’da valize aktarılan enerji ile valiz üzerinde iş yapılabilir. Bir cisme uygulanan kuvvetin iş yapabilmesi için yer değiştirme doğrultusunda bir bileşene sahip olması ve uygulandığı cismin yer değiştirmesi gerekir. Enerji aktarımı yani iş yalnızca hareket doğrultusundaki kuvvetler tarafından yapılır. İş, W = F ∙ D x ile bulunur. Bir cisme Şekil 1.46’daki gibi kuvvet, sürtünmesiz düzlemde yer değiştirme doğrultusuyla a açısı yapacak şekilde uygulanırsa yapılan iş W = F . cosa ∙ Dx ile ifade edilir.

Cisimlere uygulanan kuvvetlerin büyüklüğü ve uygulama yönü zamanla değişebilir. Bu durumda W = F ∙ D x ifadesi kullanılarak yapılan işi bulmak zor olur. Değişken kuvvetlerin yaptığı işi bulabilmek için cisimlere ait çizilen kuvvet-yol grafiklerinden faydalanmak kolaylık sağlar. Bu grafikte, grafik ile yatay eksen arasında kalan alan yapılan işe eşit olur (Grafik 1.16). Buna göre Alan = İş = W = F ∙ Dx olur. Kuvvet, sistemin hareketi yönünde uygulanırsa cismin enerjisini arttırır ve cisim üzerinde pozitif iş yapar. Kuvvet, sistemin hareketine zıt yönde uygulanırsa cismin enerjisini azaltır ve cisim üzerinde negatif iş yapar. Cisme birden fazla kuvvet uygulanırsa net kuvvet cisim üzerinde iş yapar ve yapılan işe net iş (Wnet) denir. Net iş, aynı zamanda kuvvetlerin her birinin ayrı ayrı yaptığı işlerin cebirsel toplamına eşittir ve Wnet = W1 + (-W2) olur.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar