Kategoriler: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Evren: Duyu organlarımızla algıladığımız ya da akılla varlığını kavramamızın mümkün olduğu varlık ve olayların bütününe denir.

Evren çok karmaşık gibi görünse de aslında kendi içinde bir ahenk ve düzene sahiptir. Evrende her şeyi Allah yaratmıştır ve yarattığı hiçbir şey amaçsız, gelişigüzel ya da boşuna değildir. Bu işleyişteki ahenk ve güzellik Allah’ın sonsuz kudretinin bir göstergesidir.

AYET

O, gökleri ve yeri hak (ve hikmet) ile yaratandır. <<Ol!» dediği gün her şey oluverir. O’nun sözü gerçektir. (En ‘am suresi, 73)

Varlıklar içinde en güzel ve mükemmel yaratılan varlık insandır. Çünkü insana hem akıl hem de irade verilmiştir. Bu yönüyle insan bütün varlıklardan farklı ve üstün bir özelliğe sahiptir.

AYET

“Ant olsun, biz insanoğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerini en güzel ve temiz şeylerden rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık.” (İsra suresi, 70)

İrade: İstediğini yapabilme yeteneğine denir. İnsanlar ve cinler irade sahibi varlıklardır.

İnsanı Diğer Varlıklardan Ayıran Özellikler

1. İnsan, akıllı ve düşünen bir varlıktır.

2. İnsan, doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ayırabilir.

3. İnsan, aklını kullanarak yeni buluşlar yapıp sürekli kendini geliştirebilir.

4. İnsan, konuşma, okuma, yazma gibi öğrenmeye yönelik yetilere sahiptir.

5. İnsan, zevk ve estetik sahibidir. Bu da onda sanat kabiliyetini ortaya çıkarmıştır.

6. İnsan, irade ve sorumluluk sahibidir.

7. İnsan, seçme ve karar verme özgürlüğüne sahiptir.

8. İnsan Allah’tan vahiy almıştır.

9. İnsan, inanç sahibidir. İnancının gereği gibi davranır, ibadet eder.

Melek: Aklı var, iradesi yok.

Hayvan: İradesi var, aklı yok.

İnsan: Hem aklı hem de iradesi var.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar