Kategoriler: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

İnsan, zayıf yönleri olan bir varlıktır. Bu nedenle gerektiğinde yüce bir varlığa güvenme ve ona sığınıp ondan yardım dilemeye ihtiyaç duyar. Bu da onda yüce bir varlığa inanma ve sığınma güdüsünü ortaya çıkarmıştır. Bu ihtiyacını en iyi karşılayacak unsur ise ……………….. . Yerine getirdiği görev itibariyle din, aslında insanlara bir yaşam tarzı sunar.

Din; Allah’ın peygamberleri aracılığı ile gönderdiği, insanlara dünya ve ahirette mutluluğun yollarını gösteren ve insanların zihinlerindeki inançla ilgili sorulara cevap veren kurallar ve ilkeler bütünüdür.

Fıtrat: Yaratılıştan gelen özelliklerin tümüne denir. Buna ………………………………….. da denir.

İnsan hem maddi hem de manevi melekeleri olan ve bu yönüyle diğer varlıklardan farklı bir varlıktır. İnsanın hem yeme, içme ve barınma gibi maddi ihtiyaçları hem de inanma, sevme, güvenme gibi duyguları da doğuştan gelir.

3. Dinin İnsan Hayatındaki Yeri ve Önemi

 • 1. Din insanın inanma ihtiyacını karşılar
 • 2. Din zorluklara karşı dayanma gücü verir.
 • 3. Din, insana, geleceğine dair ümit kaynağı olur.
 • 4. Din, insanı ahlaken yüce bir varlık yapar.
 • 5. Din, insanın dünya ve ahiret mutluluğunu sağlar.
 • 6. Din, insanın manevi huzur elde etmesini sağlar.
 • 7. Din, insana doğru ve yanlışın ne olduğunu gösterir.
 • 8. Din, insanı batıl inançlardan uzak tutar.
 • 9. Din, toplumda birlik ve beraberliğe katkı sağlar.
 • 10. Din, insana yaratılış amacını öğretir
 • 11. Din, hayatın anlamı hakkında bilgi verir.
 • 12. Din, ölümden sonraki hayat hakkında bilgiler verir.
 • 13. Din, inanç esaslarıyla ilgili bilgiler verir.
 • 14. Din, Allah’a nasıl kulluk yapacağımızı öğretir.

4. İnanmanın çeşitli Biçimleri

Tektanrıcılık “birlemek” anlamına gelir. İslam tek tanrıcılığı ……………… kavramıyla ifade eder. Vahye dayanan dinler, Allah’tan başka ilah olmadığını kabul eder. Ancak ilahi dinler arasında tevhit dini özelliğini koruyabilen tek din İslam’dır. Tek tanrıcılıkta dinin bütün kurallarını Allah koyar ve sadece ona ibadet edilir.

“La İlahe İllallah, Muhammedün Resulullah”

Anlamı: “Allah’tan başka İlah yoktur. Hz. Muhammed (s.a.v.) Allah’ın peygamberidir.”

”De ki: O Allah birdir. Allah sameddir (Hiçbir şeye muhtaç olmayıp, her şey ona muhtaçtır.). O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur” (İhlas suresi, 1-4)

AYET

“…Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz…” (Nisa suresi, 48)

Tanrıtanımazlık (ateizm), Tanrı’nın varlığını kabul etmemek ya da 0 yokmuş gibi davranmaktır. Ateistler tüm dinleri inkâr ederler. Evrendeki olayların tesadüfen meydana geldiğini düşünürler.

Satanizm, yani şeytana tapıcılık ise dinlere karşı ortaya çıkan sapkın bir inanıştır. Satanistler bütün dinleri ve öğretilerini reddederler.

Reenkarnasyon (Ruh göçü), insanın öldükten sonra bir başka bedende dünya hayatına döneceği inancına denir. Bu inanca göre dünya hayatı sonsuzdur. Reenkarnasyona inananlar ahirete inanmazlar. Reenkarnasyon, Budizm ve Hinduizm’de var olan, ateistlerin bir kısmında kabul gören bir inanç tarzıdır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar