İnci Aral Eserleri Özellikleri AYT


Kategoriler: Türk Dili ve Edebiyatı

İNCİ ARAL (1944-…)

Sosyal, siyasi, ailevi ve çeşitli olayları postmodern bir yaklaşımla ele alır.İç konuşma tekniği, dilsel oyunlar ve geri dönüşlere romanlarında yer verir.

Romanlarında genellikle kadının toplum içindeki yerini de sorgulamıştır.

Eserleri

Hikâye: Ağda Zamanı, Uykusuzlar, Kıran Resimleri, Sevginin Eşsiz Kışı, Gölgede 40 Derece, Ruhunu Öpmeyi Unuttum, Unutmak

Roman: Ölü Erkek Kuşlar, Yeni Yalan Zamanlar (Yeşil) Hiçbir Aşk Hiçbir Ölüm, Mor, Taş ve Ten, Safran Sarı, İçimden Kuşlar Göçüyor (anı-roman), Şarkını Söylediğin Zaman

Deneme: Yazma Büyüsü

Ölü Erkek Kuşlar: Romanda kadın duyarlığını, kadın kimliğini, geleneksel ahlakî değerler karşısındaki özgürlük sorunlarını ve erkeklerle olan ilişkilerini yalın, akıcı ve dilsel bir oyun haline getirdiği şiirsel bir üslupla anlatır. Romanda geleneksel toplum değerlerini postmodern bir söylemle sorgular.

Yeni Yalan Zamanlar: Romanın adını daha sonra Yeşil olarak değiştirir, “Mor” ve “Safran Sarı” romanlarını onun devamı olarak yazar. Birbirinin devamı olan üç romanın üst başlığını “Yeni Yalan Zamanlar” olarak koyar.Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi