İlk Yerleşim Yerleri 9.Sınıf Tarih


Kategoriler: 9. Sınıf Tarih, İnsanlığın İlk Dönemleri, Tarih

İlk insanlar, iklimin ve besin kaynaklarının meydana getirdiği yaşam biçimine bağlı olarak geniş alanlara yayılmışlardır. Mağara ve kaya sığınakları içinde küçük gruplar halinde seyrek bir biçimde yaşamışlardır.

Tarımsal üretimin başlaması ve nüfus artışıyla birlikte mağaralar yerini, belli bir kısmı toprağa gömülü ve yuvarlak planlı kulübe şeklindeki barınaklara bırakmıştır. Önceleri sadece barınak olarak kullanılan bu kulübeler, zamanla yapılar topluluğuna dönüşmüştür.

İzmir’deki Limantepe ve Baklatepe höyüklerinde yapılan arkeolojik kazılarda bir ön giriş ile gerisinde dikdörtgen bir salondan oluşan “megaron” tipi evler bulunmuştur.

Anadolu tarımsal faaliyetlerde olduğu gibi yerleşim konusunda da dünyada ilklerdendir. Konya ilimizin Çumra ilçesinde bulunan Çatalhöyük dünyanın ilk şehir yerleşkesi olarak kabul edilmektedir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar