İlk Türk Devletlerinde Kültür ve Medeniyet 9.Sınıf Tarih

İlk Türk Devletlerinde Kültür ve Medeniyet 9.Sınıf Tarih

Kategoriler: 9. Sınıf Tarih, Tarih

Yönetim

 • Devlet, boylar federasyonu biçiminde örgütlenmiştir.
 • Federasyonun başında hakan bulunurdu.
 • Hatun, devlet işlerinde hakana yardımcı olurdu.
 • Danışma meclisi olan kurultay, hanedan üyelerinden, komutanlardan, boy beylerinden oluşurdu.
 • Ülke, hanedan üyelerinin ortak malı sayılırdı.
 • Hakanın yönetme yetkisinin, Tanrı tarafından verildiğine inanılmıştır. (Kut)
 • Sınırların genişlemesine bağlı olarak ülke ikiye veya üçe ayrılarak yönetilmiştir.

Hukuk

 • Töreye dayalı sözlü hukuk kuralları uygulanırdı.
 • Uzun süreli hapis cezaları verilmezdi.
 • Devlete baş kaldırmak, en büyük suç sayılırdı.

Ordu

 • Askerlik, bir meslek değildir.
 • Ordunun tamamı atlılardan oluşurdu.
 • Turan, hilal, kurt kapanı uygulanan savaş taktikleriydi.
 • Metehan Dönemi’nde ilk kez onluk sistem uygulandı.
 • Dayanıklı savaş araç gereçleri yapılmıştır.
 • Askeri alanda birçok toplum Türklerden etkilenmiştir.

Ekonomi

 • Hayvancılık
 • Ticaret (İpek ve Kürk Yolu)
 • Madencilik
 • Dokumacılık
 • Tarım

Din

 • Gök Tanrı inancı
 • Atalar kültü
 • Doğacılık (Şamanizm)
 • Ruhçuluk
 • Ahiret inancına sahiptirler.
 • Mezarlarına eşyalar koymuşlardır.
 • Mezarlarına kurgan denilmiştir.
 • Mezarın etrafına balbal denilen taşlar dikilmiştir.
 • Şaman tarafından yuğ adı verilen törenler düzenlenmiştir.
 • Cennet ve cehennem inancına sahip olunmuştur.

Sanat

 • Maden işlemeciliği
 • Dokumacılık
 • Fresk
 • Minyatür
 • Mimarlık
 • Resim ve heykel

Edebiyat
Türklerin Tarih Boyunca Kullandığı Alfabeler: Göktürk, Uygur, Soğd, Kiril, Arap, Latin
Türklerin Tarih Boyunca Kullandığı Takvimler: On iki hayvanlı, Hicri, Celali, Rumi, Miladi

Yazıtlar

 • Orhun
 • Yenisey
 • Karabalgasun

Destanlar

 • İskit: Şu, Alp Er Tunga
 • Hun: Oğuz Kağan
 • Göktürk: Ergenekon, Bozkurt
 • Uygur: Türeyiş, Göç
 • Kırgız: Manas
 • Oğuz: Dede Korkut

Orhun Yazıtları

 • Bilge Kağan, Kül Tigin, Tonyukuk adına dikilmiştir.
 • Kutluk Devletiine aittir.
 • VIII. yüzyıla tarihlenmiştir.
 • Yolluğ Tigin tarafından yazılmıştır.
 • Bugünkü Moğolistan sınırlarında bulunmaktadır.
 • Türklerin yaşayışı ile ilgili bilgiler içermektedir.
 • Üç tarafı Türkçe, bir tarafı Çince yazılmıştır.
 • Danimarkalı dil bilimci Wilhelm Thomsen tarafından okunmuştur.
 • Türklerin ilk yazılı tarihi ve edebi kaynağıdır.

Bozkır Kültürü

 • Orta Asya’nın deniz etkisinden uzak olması, yüksek platoların bulunmasından dolayı Orta Asya’da karasal iklim görülür. Karasal iklimin doğal bitki örtüsü bozkır olduğu için burada oluşan kültüre de Bozkır kültürü denmiştir.
 • Orta Asya bölgesinin dağlık olması ve tarımsal arazilerin az olmasından dolayı bölgede yaşayan Türkler hayvancılıkla uğraşmışlar buna bağlı olarak göçebe bir hayat sürmüşlerdir.

Uyarı: Göçebe yaşamın temel nedeni hayvancılıktır.

Göçebe Yaşamın Göstergeleri ve Sonuçları

 • Merkezi otoriteyi sağlamak zorlaşmıştır.
 • Sürekli göç etmelerinden dolayı Türkler özgürlüklerine, bağımsızlıklarına düşkün olmuşlardır.
 • Türklerin saldırıya açık bir coğrafyada yaşamaları ve sürekli mücadele etmelerinden dolayı savaşçılık özellikleri gelişmiştir.
 • Savaşta kullanmak üzere madenleri işlemişler demirden silahlar yapmışlardır.
 • Askerlik özel bir meslek değildir. Savaş döneminde herkes askerdir. Bu yüzden ordu-millet anlayışı vardır.
 • Özel mülkiyet yoktur. Bu yüzden sınıflaşma ya da kölecilik anlayışı gelişmemiştir.
 • Sanat eserleri taşınabilir niteliktedir.
 • Nüfus yoğunluğu oluşturmamaları ve yaşam tarzlarından dolayı yazıyı geç kullanmışlardır.
 • Yazının kullanılmamasına bağlı olarak yazısız hukuk kuralı olan töreler kullanılmıştır.
 • Hapis cezaları kısa süreli olmuştur.
 • Yaşamlarını çadırda sürdürdükleri için geniş aile tipi ortaya çıkmamıştır.
 • Türk tarihini incelemek zorlaşmıştır.

 

 ] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar