İlk türk beyliklerinin özellikleri 10.Sınıf Tarih


Kategoriler: 10. Sınıf Tarih, Tarih

1. Anadolu’nun fethini hızlandırmışlardır.

2. Yaptıkları fetihlerle yeni yerleşim yerleri kurarak buralara Türkleri yerleştirmişlerdir. Böylece Anadolu’da Türk nüfusu artmış Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşması hızlanmıştır.

3. Anadolu’da cami, medrese, kervansaray, han, şifahane, yol, köprü, çeşme yaparak Anadolu’nun imar ve bayındır olmasını sağlamışlardır.

4. Bulundukları yerleri dış saldırılara karşı korumuşlardır.

5. Büyük Selçuklu Devleti’ne bağlı özerk bir şekilde kurulmuşlardır. Ancak bu devletin merkezi otoritesinin zayıflamasıyla bağımsızlıklarını ilan ederek devletin siyasi birliğini parçalamışlardır. Böylece feodal nitelikli beylikler ortaya çıkmıştır.

6. Göç yoluyla bölgeye gelen Türkler Orta Asya’nın coğrafi şartlarına benzediği için genelde Doğu Anadolu’ya yerleşmişlerdir.

7. Genellikle Anadolu Selçuklu Devleti tarafından yıkılmışlardır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar