İlk Çağ Uygarlıkları – Mezopotamya Uygarlığı TYT-AYT


Kategoriler: Tarih

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI

İlk Çağda uygarlıklar; ikliminin elverişli, topraklarının verimli, ulaşımının kolay olduğu ve su kaynaklarının bulunduğu bölgelerde kurulmuştur.

MEZOPOTAMYA UYGARLIĞI

Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan bölgeye Mezopotamya denir. Mezopotamya, göç yolları üzerinde bulunması ve verimli topraklara sahip olmasından dolayı sık sık istilaya uğramıştır.

Mezopotamya tarihi Sümerler ile başlamıştır.

Site adı verilen Sümer şehir devletleri, “patesi ” adı verilen rahip krallar tarafından yönetiliyordu. Akadlar, Sümer şehir devletlerini yıkarak bölgede siyasi birliği kurmuşlar, Babiller, Mezopotamya’da dini nitelikli devlet yapısına son verip dünyevi nitelikli bir krallık kurmuşlardır. Asurlular ise merkezi krallık yönetimini benimsemişlerdir.

Sümerlerin insanlık tarihine en büyük katkıları çivi yazısını bulmalarıdır. Özel mülkiyetin ortaya çıkması sosyal sınıf ayrımını ve sınır çatışmalarını ortaya çıkarmıştır. Tarihte ilk yazılı kanunlar Sümerlerin Lagaş şehri kralı Urgakina tarafından hazırlanmıştır.

Mezopotamya’nın en sistemli ve sert kanunları Babil kralı Hammurabi tarafından hazırlanmıştır.

Sümerler, birçok bilimsel gelişmeyi sağlayan buluş yapmışlardır. Matematik, Geometri ve Astronominin temelini atmışlardır. Ay yılı esasına dayalı ilk takvimi hazırlamışlardır. Tufan hikâyesi, Gılgamış ve Yaradılış Destanı gibi edebi eserler bırakmışlardır. Dinleri çok Tanrılıdır. Tanrıları adına yaptırdıkları tapınaklarda (zigguratlarda) gökyüzünü gözlemlemişlerdir. Sümerler döneminde görülen ahiret inancı, Sami (Arap) kökenli diğer toplumların etkisi ile önce zayıflamış; kısa bir süre sonra da son bulmuştur. Sümerlerde eli silah tutan her erkek asker sayılmış, ilk düzenli ordu Akadlar tarafından kurulmuştur.

Mezopotamya’da taşın az bulunması nedeniyle mimari eserlerin yapılmasında kerpiç kullanılmıştır. Bu da mimari eserlerin günümüze kadar ulaşmasını engellemiştir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar