İlhanlı Devleti (1256 – 1335)

İlhanlı Devleti (1256 – 1335)

Kategoriler: Tarih

Cengiz (Moğol) İmparatorluğu’nun parçalanması sonucunda Hülagu Han tarafından İran’da kuruldu. Merkezi Tebriz olan devlet zamanla Kafkasya, Irak ve Anadolu’ya hakim oldu. İlhanlılar (1243) Kösedağ Savaşında Türkiye Selçuklu Devletini yenilgiye uğrattılar.
-Ele geçirdikleri şehirleri yağmalayıp talan ettiler.
-Ağır vergilerle halkı ezdiler.
İlhanlıların otoritesini kabul etmeyen Türkmen Beyleri Anadolu’da birçok beylik kurdular.
İlhanlılar Gazan Han Dönemi‘nde (1295 – 1304) yeniden güçlendiler. Daha sonra 1308 yılından itibaren Türkiye Selçuklu Devleti’ni valiler aracılığıyla yönetmeye başladılar. Memlüklerle yaptıkları mücadelede zayıfayan İlhanlılar 1335’te yıkıldılar.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar